Fra arkivet: Temponomen – enkelt, praktisk og billig ⋆ Kontekst
Notis

Fra arkivet: Temponomen – enkelt, praktisk og billig

Nyheter fra Norsk Musikerblad (mai 1922)

En gammel kontrakt (utdrag av lengre tekst)


Ved tilfældig gjennemgaaelse av en gammel teaterprotokoll har man fundet en avskrift av følgende kontrakt som sandsynligvis skriver sig fra slutningen av 1850-aarene. I denne tid var gamle Ole Olsen kontrabassist og regissør ved Christiania teater og avskriften er gjort av ham. Av nedennævnte musikere lever kun gamle Zapffe.

Mellem Christiania Theaters Direction og dets Orchesters Medlemmer er sluttet følgende Contract, der gjælder fra 1ste Marts dette Aar ved Siden av Reglements-Bestemmelser, der i ingen Henseende ophæves eller forandres ved nærværende Contract.

  1. Orchestrets Personale bestaaer for Tiden af følgende Musici, der haver følgende Stemmer og ere engagerede som følger.

Personer Stemmer Maanedl. Gage
Hr. Ursin 1st Viol. 15 sp
Hr. Weinholdt – 15 sp
Hr. Zappffe – 12 sp
Hr. E. Sperati – 5 sp
Hr. Hagemann 2- 13 sp
Hr. Haagensen 2- 12 sp
Hr. Herwig Viola 14 sp
Hr. M. Hansen – 13 sp
Hr. Hennum Cello 15 sp
Hr. R. Sperati – 12 sp
Hr. Ole Olsen Basso 14 sp
Regissør 4 sp

Sign: Dunker. Ræder. Schirmer. (Bjørnstjerne) Bjørnson.

Universitetets Fond til Fremme av norsk mannssang

Av fondets renter vil der 1ste mai 1922 bli utdelt ca. Kr 500 00 enten:
a) Som premie for den beste norske mannssangkomposisjon utkommet i 1921; manuskripter tas ikke i betraktning, eller
b) Som et reisestipendium for en lovende norsk dirigent.
Ansøkninger med bilag innsendes til Det Akademiske Kollegium inuen (sic) utgangen av februar.

Ny Musik
Barnesange for piano

Av komponisten Richard Westergaard er i disse dage utkommet paa J. W. Cappelens forlag et hefte barnesange utsat for piano og med underlagt tekst. Tekstene er kjendte sange, hvoriblandt flere av Margrethe Munthe.

Temponomen

heter en nylig opfundet taktmaaler, der enkelt, praktisk og billig ganske vist vil faa en enestaaende stor utbredelse hos alle der befatter sig med musik. Vi henviser forøvrig til annoncen.