«En konsert forløp uten at publikum forstyrret hans sang ved hosting» ⋆ Kontekst
Notis

«En konsert forløp uten at publikum forstyrret hans sang ved hosting»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, februar 1922

Efterlysning

Enhver, der kan gi oplysning om, hvor Pianist Harry Gerø opholder sig, bedes venligst meddele dette til Danske Musikers Landsforbund, Aabenraa 31, Kjøbenhavn. Gerø, der er medlem i Danmark, er født d. 25.2.95 i Ungarn og avreiste til Norge d. 1. september1921 – muligens videre derfra til Sverige
D. M. L. F.s Forretningsutvalg

Hævet blokade

Da direktør Lauritzen er fratraadt St. Hanshaugens restaurant hæves blokaden av dette etablissement

Til N. M.s avdelinger

Fra Det svenske musikerforbund har vi faat meddelelse om, at grammofontariffen er sat til kr. 20.00 for 2 timer og kr. 5.00 for hver overskytende halvtime. Da denne tarif bør være ensartet inden Nordiske Musiker Union, henstilles der til avdelingerne at forandre den nuværende tarif overensstemmende med Det svenske musikerforbunds.

Lite hoste

Reinald Werrenrath, en av Amerikas bedste sangere, gav i januar en konsert i Denver, Colo, som forløp uten at publikum forstyrret hans sang ved hosting. Denne omstændighet skyldtes en liten tale han holdt før han begyndte, hvori han høfligst bad om at der maatte bli hostet saa lite som mulig.