Fagråd: Vi må satse på estetiske fag i videregående skole ⋆ Kontekst
– Start opp VG1 dans ved Bodø videregående skole, skriver Fagrådet for MDD og Creo i dette innlegget. Her dansere fra musikklinje i Bodø. Foto:Kristin Østbø
Kommentar

– Vi må satse på estetiske fag i videregående skole

Norsk fagråd for MDD og Creo ber om at Nordland fylkeskommune snur, og opprettholder danselinje i Bodø.

Direktøren for utdanning i Nordland fylkeskommune vil ikke starte opp VG1-klasse i dans ved Bodø videregående skole til høsten. Det er å snu ryggen til framtida og ungdommene i fylket.

Vi er bekymret for denne nedprioriteringen av de estetiske fagene i videregående skole, og vi mener at Nordland fylkeskommune her begår en stor feil.

Ved å gjemme seg bak absolutte tall og normer for søkertall til ulike studietilbud, har fylkesdirektøren kuttet blindt uten å tenke på verken årsaker eller virkninger.

Årsakene til lave søkertall til danselinja ved Bodø videregående skole er sannsynligvis flere. Vi holder det som sannsynlig at følgende er noen sentrale komponenter:

  1. Pandemien har gjort at elever på danselinja ikke har kunnet opptre for folk, eller kunnet drive tradisjonelt rekrutteringsarbeid de siste to årene.
  2. Kullet født i 2006 er mindre enn i de foregående år. Altså er det færre søkere totalt sett over hele landet.
  3. Å jobbe med kunst og kultur har de siste to årene fremstått som lite attraktivt for ungdom.

Konsekvensene av ikke å starte opp VG1-klassen ved danselinja i Bodø, er sannsynligvis også mange:

Behovet for kompetente og engasjerte kulturarbeidere ute i lokalsamfunnet, enten det er utøvere, instruktører eller organisatorer, vil ikke bli mindre i framtida. Det er disse rollene våre elever læres opp til å fylle. Ved å kutte i disse tilbudene, vil det gjøre skade i mange år framover.

Man kan si at fem-seks elever i en klasse ikke utgjør noen stor forskjell i dette bildet, men det tar seg særdeles dårlig ut hvis fylkets eneste danselinje skulle stå uten avgangsklasse når Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024.

Regjeringens satsing på folkehelse og livsmestring, særlig gjennom de nye læreplanene i skolen, har vært tydelig de siste årene. Vi opplever at dansefagene spesielt er svært viktige redskaper i dette arbeidet. Bevegelse, musikalitet, utfoldelse og mangfold er viktige kjerneelementer i god folkehelse. Ingen gjør dette bedre enn danseelevene våre!

Selvmotsigelse

Bodø 2024 har en uttalt og sterk satsing på ungdom, for nettopp å dyrke fram framtidas kulturarbeidere. Elevene på musikk- og danselinja ved Bodø videregående skole har allerede vært involvert i store produksjoner støttet av Bodø 2024, som for eksempel konsertfilmen til A-ha og TV-programmet «Hver gang vi møtes».

Elevene ved danselinja deltok også aktivt i prosessen med jurybesøk forut for Bodøs status som kulturhovedstad. Nordland fylkeskommune støtter helhjertet opp om Bodø 2024 med mange millioner kroner. Samtidig vil de spare noen få tusenlapper ved å ikke starte opp 1. klasse på danselinja.

Selvmotsigelsen er dermed tydelig: De som skal være innholdet, ryggraden og framtida i kulturlivet i Nordland, satses ikke på!

Vi mener at de ulike fylkesdirektørene og fylkesrådene må snakke sammen for å sikre en best mulig sammenheng i politikken og virkemidlene de besitter. De har for få dager siden tatt en voksen og riktig beslutning om å redde 1. klassen på musikklinja ved Sortland videregående skole. All honnør til fylkeskommunen for dette

Nå må de også sette seg ned og ombestemme seg når det gjelder danselinja ved Bodø videregående skole.

 Norsk fagråd for musikk, dans og drama v/ styreleder Margrete Moen Birkedal  

Creo – forbundet for kunst og kultur v/ forbundsleder Hans Ole Rian