En konsert ødelagt av «øresønderrivende pipning, jodling, hysning og brøling, samt stinkbombekasting» ⋆ Kontekst
Notis

En konsert ødelagt av «øresønderrivende pipning, jodling, hysning og brøling, samt stinkbombekasting»

Nyheter fra Norsk musikerblad, januar 1923.

Bach, Beethoven og stinkbomber

At der i Tyskland hersker alt annet end ordnede forhold i politik og næringsliv er alminnelig kjendt, og at kunsten desværre blir trukket ind i disse er en kjendsgjerning, som man ofte, især i Bayern, kan lægge merke til. En skandale av særegen art fandt sted i München den 13. december, hvor visse «nationale» kredses taapelighet og formynderi ved hjælp av spetakkel og stinkbomber vandt «seir» over den gode tone.

Marteau skulde spille. Paa sit program hadde han sat Bach, Beethoven, Mozart, Brahms og nogen virtousstykker. Da violinisten betraadte podiet forat begynde med en solosonate av Bach, begyndte en øresønderrivende pipning, jodling, hysning og brøling, som druknet den vanlige hilsningsapplaus. Der blev kastet stinkbomber, unge «mænd» sprang op paa podiet, og saa fulgte hæslige skjellsord, som ikke lar seg gjengi her. Indimellem kunde man høre rop som: «Marteau er fransk statsborger, han har drevet spionage under krigen!» «Den som er en tysker, forlat salen!» O.S.S. – Hvis beskyldningen for spionage var berettiget, hadde Marteau efter krigen sikkert kunde vendt tilbake til Frankrike, og vilde der være mottat med udmerkelse. Men han kunde ikke mere komme til Frankrike, og han, hvis mor er tysk, maatte bli svensk undersaat. Marteau har i aarrækker hat en større eiendom ved Lichtenberg i Bayern, og var beskyldningen begrunnet, var han forlængst utvist av den bayerske regjering. Sin «hetz» har spetakkelmakerne i München hat nu, men blamagen vil bli hængende længere ved deres frakkeskjøter, end de selv tror.

(Henri Marteau var fransk/tysk fiolinist og komponist som etter første verdenskrig ble nektet adgang til både Tyskland og Frankrike på grunn av spionanklager fra begge nasjoner. Han ble svensk statsborger i 1915)

† Hilding Larsson

Violinisten Hilding Larsson er avgaat ved døden. Han var født i Østersund, og kom til Kristiania i 1914. Han var tidligere i en aarække medlem av Kristiania Musikerforening, og bekjendt som en dyktig violinist der hadde mange venner inden musikernes kreds. Han døde i ung alder og efterlater sig hustru og to barn.

TAK.

Hjerteligste tak for all hjælp, som ble mig bevist ved min mands sygdom, død og begravelse.
Gudrun Larsson