Dette sier partiene om kulturtilbudet i Bergen ⋆ Kontekst
Utsikt over Bergen sentrum med Fisketorget og Torgalmenningen fra turvegen opp mot Fløyen.
Bergen: Det er bred enighet om et rikt kulturtilbud. Men så er spørsmålet hvem som skal finansiere det … Foto:Marianne Løvland / NTB
Nyheter

Dette sier partiene om kulturtilbudet i Bergen

Kontekst spurte partiene i Bergen om deres syn på viktige kultursaker.

Mandag 11. september velges det. Står lokale politikere i de største byene langt fra hverandre i spørsmål om kultur og utøvende kunst? Kontekst har spurt representanter for de ulike partiene.

• Les også: Partiene i Bergen om ungdomskultur: Hva er viktigst?

Dette er hva de svarte i Bergen (se utfyllende svar under bildet):

Valg 2023 infografikk Bergen
Foto: Kontekst

Klikk her for større versjon av oversikten.

1. Ønsker dere å realisere Fyllingsdalen kulturhus med byggestart i 2024?

Venstre (V): Ja, og så fort som mulig, men tror ikke byggestart i 2024 er realistisk.

Senterpartiet (SP): Det ville vært fantastisk, men det er ikke mulig. Men vi ønsker å holde trykket oppe og komme i gang så raskt som mulig!

Miljøpartiet De Grønne (MDG): Ja, men så vidt vi vet er ikke prosjekteringen kommet langt nok til å sette spaden i jorden i 2024. 2025 mener vi er mer realistisk.

Høyre (H): Vi har et mål om byggestart i løpet av den kommende bystyreperioden.

Sosialistisk Venstreparti (SV): Ja.

Rødt: Ja.

Kristelig Folkeparti (KrF): Ja.

Arbeiderpartiet (AP): Byggestart i 2024 fordrer også at vi bruker 1,3 milliarder kroner. Vi har ønsket å jobbe ned prisen betydelig, og derfor er byggestart utsatt til 2026. Ny prisestimering kommer denne høsten.

Fremskrittspartiet (FrP): Vårt mål er byggestart i løpet av kommende bystyreperiode.

2. Vil dere utvikle Kulturkvartalet Verftet?


V: Ja!

SP: Absolutt. Det har skjedd mye i denne perioden, og vi gleder oss til fortsettelsen.

MDG: Ja! Vi vil utvikle Kulturkvartalet Verftet til Norges mest bærekraftige kulturhusklynge.

H: Ja.

SV: Ja.

Rødt: Vet ikke.

KrF: Tja.

AP: Ja.

FrP: Ja.

3. Ønsker dere at scenekunsthuset Sentralbadet realiseres innen planlagt tidshorisont?

V: Ja!

SP: Ja. Og når prosjektene er vedtatt, ønsker vi selvsagt at man holder seg til den tiden og kostnadsrammen som er satt.

MDG: Ja! Det er på høy tid at BIT og Carte Blanche får fasiliteter som speiler deres internasjonale og nasjonale roller.

H: Ja.

SV: Ja.

Rødt: Ja.

KrF: Tja.

AP: Ja.

FrP: Nei. Vi var imot bygging av scenekunsthuset, og vil ikke bruke ekstra midler på å få det realisert.

3. Vil dere styrke BIFF og utvikle lokal film- og tv-produksjon og jobbe for Filmens hus?

V: Ja!

SP: Vi vil fortsette dagens støtteordninger.

MDG: Ja! Og dette har vi programfestet å støtte aktivt opp om.

H: Høyre vil lage en ny lokal filmmelding, hvor både rammevilkår for filmmiljøet og Filmens hus vurderes.

SV: Ja.

Rødt: Ja.

KrF: Ja.

AP: Ja.

FrP: Ja. Vi støtter arbeidet til BIFF og lokal film- og tv-produksjon. FrP er spesielt glad for TV2s tilstedeværelse i Bergen.

4. Vil dere utvide åpningstidene på bibliotekene?

V: Ja, og vi ønsker også å starte planleggingen av et nytt hovedbibliotek i sentrum.

SP: Dersom det er behov for utvidede åpningstider, vil vi ta det opp med bibliotekene og se hva som er mulig å få til.

MDG: Ja! Bibliotekene er et fristed der man kan koble av, lære og oppleve leseglede. Det er viktig særlig for barn og unge.

H: Vi vil styrke bibliotekene, og det å utvide åpningstidene kan være en del av det.

SV: Ja.

Rødt: Ja, vi vil ha biblioteker med gode åpningstider i alle bydeler.

KrF: Ja.

AP: Ja.

FrP: Ja. Vårt mål er at kommunale bygg skal være åpne så lenge som mulig.

6. Bør Ekserserhuset gjenreises?

V: Ja!

SP: Ja!

MDG: Ja!

H: Ja. Det er programfestet.

SV: Ja.

Rødt: Ja.

KrF: Ja.

AP: Ja.

FrP: Ja.

7. Og hva bør bygget brukes til?

V: Det bør brukes til kulturformål.

SP: I utgangspunktet ønsker vi at dette skal benyttes av amatørkulturen.

MDG: Vi vil arbeide for at Ekserserhuset blir gjenreist i henhold til bystyrevedtaket på krigsskadetomten på Nøstet som et lavterskeltilbud for amatør- og lokalkultur.

H: Vi vil blant annet involvere Amatørkulturrådet med mål om å etablere Amatørkulturens hus i et gjenreist og modernisert kulturbygg.

SV: Vi har foreslått å ta det i bruk som et kommunalt kulturhus.

Rødt: Vil bruke Ekserserhuset til ungdomsformål.

KrF: Et Senter for amatørkultur, er et bra alternativ.

AP: Et kulturhus for området, og et hjem for amatørkulturen.

FrP: Noe som gir byen liv og aktivitet. FrP er spesielt tilhenger av tilbud som treffer barn- og unge.

8. Bør det tas initiativ til en eller flere åpne scener i byrommet?

V: Ja!

SP: Ja. Det var fantastisk med Fyllingsdalen Teater på Fløisletten. Vi ønsker å invitere kulturinstitusjonene i Bergen. Vi vil ha flere slike arrangementer!

MDG: Ja! Vi vil ta initiativ til en eller flere åpne scener som kan skape tettere kontakt mellom artister og bylivet, for eksempel mer musikk i musikkpaviljongen.

H: Høyre mener bruk av Fløysletten til Fyllingsdalen teater har vært positiv. Kulturlivet i Bergen er allerede gode på å bruke byrom som arena, for eksempel Festspillene. Høyre er generelt positivt til det.

SV: Ja.

Rødt: Ja.

KrF: Ja.

AP: Vi jobber sammen med Fløyen om en fast utendørs scene. Samtidig har vi ofte gjennom sommerhalvåret utescener for oppsetninger til målgruppen barn og unge. Dette er noe vi ser fungerer bra når været i Bergen spiller på lag med oss.

FrP: Ja, men det er ikke gitt at kommunen skal ta det initiativet.

9. Bør støtten til alle kulturorganisasjoner og stipender som er inne i kommunens kulturbudsjett økes med minimum pris- og lønnsvekst hvert år?

V: Nei. Vi er for å kraftig øke kommunens kulturbudsjett, men det kan være mange grunner til å ikke øke enkeltorganisasjoners støttenivå, f.eks. hvis de har et vesentlig lavere aktivitetsnivå enn tidligere.

SP: Ja, det er målet.

MDG: Ja, med søkelys på tilskuddsordningene til det frie feltet. Viktig for kunstnerøkonomien!

H: Vi vil sikre forutsigbare rammevilkår, og forenkle søknads- og rapporteringsprosesser for kulturlivet og gjøre driftssøknader treårig for faste tilskuddsmottagere. Justering av tilskudd må vurderes i budsjettsammenheng.

SV: Ja, og dette har SV tidligere fått gjennomslag for i budsjettene til Bergen kommune.

Rødt: Ja.

KrF: Ikke automatisk.

AP: Ja.

FrP: Nei.

10. Skal kulturskolen inn i Grieg-kvartalet?

V: Dette har vi ikke tatt stilling til.

SP: Det har vi ikke tatt stilling til, men det kan være en mulighet.

MDG: Det har vi ikke tatt stilling til, men viktig med gode lokaler.

H: Vi ønsker å realisere Griegkvartalet, og vil også vurdere om den sentrumsbaserte virksomheten til kulturskolen kan lokaliseres i prosjektet.

SV: Dette har vi ikke tatt konkret stilling til, men vi er opptatt av å sikre kulturskolen nok plass til sin aktivitet.

Rødt: Vi vil ha kulturskoletilbud i alle bydeler.

KrF: Ja.

AP: Kulturskolen er allerede fast leietager i Grieghallen, og det er derfor naturlig å tenke på kulturskolen som leietager/bruker inn i et nytt Grieg-kvartal.

FrP: Det må man se på når planene for Grieg-kvartalet er kommet lenger.

De som har svart:


Venstre: Heine Johansen
Senterpartiet: Thomas Flesland
Miljøpartiet De Grønne: Suzanne Waage
Høyre: Petter Haraldsen Haugland
Sosialistisk Venstreparti: Gabriel Steinsbekk
Rødt: Hege Mikkelsen
Kristelig Folkeparti: Per-Erik Gåskjenn
Arbeiderpartiet: Regine Olsen-Hagen
Fremskrittspartiet: Martin V. Jonsterhaug