Dette sier partiene om kulturtilbudet i Trondheim ⋆ Kontekst
Trondheim: FrP er ikke altfor uenige med venstresiden. Og alle vil ha verdensstjernene til byen. Foto:Gorm Kallestad / NTB
Nyheter

Dette sier partiene om kulturtilbudet i Trondheim

Ja! Nei! Tja. Usikker. Viktig! En kunstig problemstilling. Omfanget må diskuteres. Kontekst spurte partiene i Trondheim om deres syn på viktige kultursaker.

Mandag 11. september velges det. Står lokale politikere i de største byene langt fra hverandre i spørsmål om kultur og utøvende kunst? Kontekst har spurt representanter for de ulike partiene:

Dette er hva de svarte i Trondheim (se utfyllende svar under bildet):

Valg 2023 infografikk
Foto: Kontekst

Klikk her for større versjon av oversikten.

1. Skal man prioritere oppgradering av Olavskvartalet til Trondheims fremste kulturhus?

Rødt: Ja til oppgradering.

Kristelig Folkeparti (KrF): Ja. Klokt å oppgradere. Gode planer.

Senterpartiet (SP): Ja

Arbeiderpartiet (AP): Ja!

Fremskrittspartiet (FrP): Ja, men det fortsetter betydelige statlige bidrag.

Sosialistisk Venstreparti (SV): Ja.

Venstre (V): Ja.

Høyre (H): Ja, Olavshallen er en utmerket konsertarena for små til mellomstore konserter.

Miljøpartiet De Grønne (MDG): Ja.

2. Bør Nyhavna (Dora) utbygges selv om økte priser vil kunne skvise kulturaktører ut?

Rødt: Nei.

KrF: Ja, men vi må finne gode alternativer til de som eventuelt må flytte.

SP: Usikker, ønsker noe utbygging, men vil vurdere bevaring av kunstner- og industrimiljøene.

AP: Ja. Vil ruste opp og forme ny bydel. Skal også ha plass til kulturaktørene.

FrP: Ja.

SV: Nei, vi vil sikre kulturnæringene på Nyhavna.

V: Ja. Bygges ut, med plass for kulturaktører.

H: Ja. Kommune og private kan bidra slik at kulturaktører fortsatt kan være til stede. Kultur skal fortsette å prege Nyhavna som bydel.

MDG: Vi vil bygge ut og utvikle Nyhavna, og samtidig sikre at kunst og kulturproduksjon har plass. Helst gjennom å bevare flere av byggene som er der i dag. (Vi tror altså at man kan utvikle dette området uten å skvise ut kunst og kulturaktører).

3. Skal det etableres en arena for samisk kultur og identitetsutvikling?

Rødt: Et rungende ja. Ta den samiske arven på alvor!

KrF: Ja, men jeg har ikke sett planer. Man må selvfølgelig ivareta samisk kultur i Midt-Norge.

SP: Ja

AP: Ja! AP har jobbet for et Samisk hus.

FrP: Ja.

SV: Ja.

V: Ja.

H: Det kan være en god idé, men omfanget bør diskuteres. Det kan muligens gjøres i sammenheng med annen aktivitet/lokasjon.

MDG: Ja, dette mener vi passer godt inn i Samisk hus som allerede er vedtatt.

4. Bør det etableres en kommunal gaveforsterkningsordning, selv om det øker det private bidragene til kulturlivet?

Rødt: Nei! private mesener skal ikke diktere innholdet.

KrF: Ja. Men vi må sikre at ikke bare kommersielle krefter får rå.

SP: Nei. Utfordrende tema. Må vite hva slags dreining det får. Mer kommersielt?

AP: Nei. Ønsker ikke! Det er en offentlig oppgave å sikre kulturlivet.

FrP: Ja.

SV: Nei.

V: Ja.

H: Ja, for å øke de private bidragene til kulturlivet. De skal komme i tillegg til de offentlige.

MDG: Vi er usikre på om dette er riktig modell. All kultur er avhengig av ulike former for sponsorer, men gaveforsterkningsordninger kan ta bort kommunens muligheter til å prioritere.

5. Er dere positive til å etablere større utendørs konsertarena med kapasitet til å tiltrekke seg verdens største artister?

Rødt: Tja, dette har vi ikke diskutert.

KrF: Nei. Ikke gunstig bruke så mye areal til slikt. Bedre med samlokasjon med andre arenaer.

SP: Ja, men det bør være en arena som også brukes til andre formål.

AP: Ja. Flere arenaer er allerede bygd ned.

FrP: Ja.

SV: Ja.

V: Ja.

H: Ja, og gjerne i samarbeid med private.

MDG: Ja.

6. Bør man avvikle kommunens kunstnerleilighet i Berlin?

Rødt: Nei. Hvorfor det?

KrF: Har for lite info om dette, men håper den brukes klokt. Det er fint med europeisk samarbeid.

SP: Nei.

AP: Nei, men den må bli brukt. Vi har ingen planer om avvikling.

FrP: Ja.

SV: Nei.

V: Nei.

H: Nei.

MDG: Nei.

7. Skal det etableres flere musikkbinger i bydelene?

Rødt: Fristet til å svare ja, men kjenner ikke konseptet. Låter som en god idé, men hva med prioriteringer?

KrF: Ja.

SP: Ja, i hvert fall positive til å få det vurdert og få mer kunnskap om det.

AP: Ja. Mer kultur i bydelene.

FrP: Kanskje.

SV: Ja.

V: Ja.

H: Ja.

MDG: Ja.

8. Skal byen sikre at alle bydeler har tilgjengelige lokaler som kan brukes til kulturaktiviteter på både dagtid og kveldstid?

Rødt: Ja! Definitivt. Folk skal ikke være avhengige av å reise inn til sentrum.

KrF: Tja. Må alle bydeler ha eget lokale? Det kan bygges i skjæringspunkter mellom bydeler.

SP: Ja

AP: Ja! Vi ønsker gratis anleggsleie til kultur og frivilligheten. Flere lokaler til profesjonelle aktører.

FrP: Ja.

SV: Ja.

V: Ja.

H: Ja, ved skole og lignende.

MDG: Ja.

9. Skal byen sikre trygg finansiering for Rotvoll kunstnerkollektiv?

Rødt: Ja. Det er et velfungerende kollektiv.

KrF: Tja. Fullfinansiering er for drøyt. Det kan være en god løsning med spleiselag.

SP: Ja.

AP: Ja!

FrP: Nei.

SV: Ja.

V: Ja, i hvert fall bidra til finansiering.

H: Rotvoll kunstnerkollektiv og tilsvarende tilbud er en berikelse for byen. Vi ønsker å se på om vi kan sikre tilbud som dette fremover.

MDG: Ja.

10. Ønsker dere å utvikle tilbudet på kultursenteret ISAK?

Rødt: Ja, selvfølgelig. Levende og viktig. God plassering også.

KrF: Ja. Veldig positivt tiltak.

SP: Ja.

AP: Ja. Rungende.

FrP: Ja.

SV: Ja.

V: Ja.

H: Ja.

MDG: Ja.

Noen flere spørsmål …

Kommer ditt parti til å prioritere den kommunale kulturskolen i neste periode, og hvis ja; på hvilken måte da?

Rødt: Ja. Flere plasser og lavere priser.

KrF: Ja. Vi har gått inn for 800 nye elevplasser.

SP: Ja. Prioritere ansattes arbeidsmiljø og ønsker flere elevplasser jobbe for fulltidsstillinger.

AP: Ja. Økte midler, enda flere gratis plasser til trengende. Sikre lokaler.

Frp: Ja. Flere plasser. Holde brukerbetalingen nede.

SV: Ja. Flere kulturskoleplasser, økte bevilgninger til utstyr/instrument, øke inntektsgrensen for gratisplass og sørge for gode lokaler i bydelene.

V: Ja, ved å bidra til flere plasser.

H: Ja, den kommunale kulturskolen er utmerket. Den kan imidlertid ikke ta imot alle barn og unge som ønsker og derfor er det viktig også å legge til rette for private kulturskole, f.eks. ved at de også kan bruke skolelokaler.

MDG: Ja. Ved å videreutvikle kulturskolen og redusere elevsatsen, samt heve grensen for friplass i kulturskolen. Vi ønsker også å knytte kulturskoletilbudet nærmere skolehverdagen.

Bør kultur primært være finansiert av det offentlige?

Rødt: Ja. Det er et offentlig ansvar å sørge for ikke all kultur er kommersiell.

KrF: Ja, men tror på spleiselag. Det offentlige bør sørge for gode ordninger i bunnen.

SP: Ja.

AP: Ja, men heier på privat støtte.

FrP: Ja, for barn og unge. Nei, for voksne.

SV: Ja, men vi ønsker private initiativ som f.eks. KUK og Nye Hjorten velkommen.

V: Både offentlig og privat.

H: En kombinasjon er best.

MDG: Ja, for å sikre at kunsten er fri. Vi ønsker likevel at kultur i større grad skal bli sett på som næring, men næring hvor mye av verdiene som skapes ikke kan måles i penger.

Bør kommuner ruste opp kulturbygg i stedet for å støtte kulturaktiviteter?

Rødt: Hva slags motsetning er det da? Ingen kultur uten infrastruktur.

KrF: Ja takk, begge deler.

SP: Mest på aktiviteter, deretter kommer midler til bygg.

AP: Vanskelig problemstilling. Går hånd i hånd.

FrP: Nei.

SV: Nei, men begge deler er nødvendig.

V: Begge deler.

H: Disse to henger sammen, og begge trenger kommunal støtte.

MDG: Denne problemstillingen er kunstig. Kommunen må gjøre begge deler.

Hva er det viktigste kulturtiltaket for ungdom mellom 13–18 år?

Rødt: Gjøre kulturen tilgjengelige for flere. Det handler om priser, antall plasser og kulturskole der folk bor.

KrF: Helt konkret: Fritidskortet. Støtte til alle barn og unge slik at alle kan være med. Tilgjengelig for alle. Innføres lokalt.

SP: Styrk samarbeid mellom kulturskolen og den regulære skolen.

AP: Sikre at de unge har lyst og mulighet til å bedrive kultur. Oppdatere utstyr og lokaler.

FrP: Å øke støtten til aktivitet for barn og unge, og sikre nok plasser og lokaler.

SV: Rikelig med rimelige kulturskoleplasser og ungdomsklubber i alle bydelene. Støtte opp under flere rusfrie arrangement.

V: Fritidsklubber, øvingslokaler, korps og kulturskolen.

H: Kulturskoler, Den Kulturelle skolesekken, korps og øverom for unge.

MDG: Det er mye, men vi kan trekke frem kulturskolen, Isak, og alt av lavterskelaktiviteter.

De som har svart:

Rødt Roald Arentz
KrF: Majen Helen Sævik
SP Vegard Frøseth Fenes
AP: Kommunalråd Sara Shafighi
FrP: Elin Marie Andreassen
SV: Frode Nystuen
V: Erling Moe
H: Kent Ranum
MDG: Aurora Meland Winger