– Det er ikke alle som ønsker en fast jobb. For dem må vi få opp gode, sosiale nettverk ⋆ Kontekst
Kvinne med briller i døråpning
– Jeg brenner for god organiseringen av arbeidslivet. Kun på den måten kan vi blant andre bedre vilkårene for frilansere og selvstendig næringsdrivende, sier Cathrine Nyheim. Foto:Even Finsrud
Intervju

Slagverker Cathrine Nyheim er innstilt som Creos nye nestleder

– Det er ikke alle som ønsker en fast jobb. For dem må vi få opp gode, sosiale nettverk.

– Hvis jeg blir valgt som nestleder i Creo, må jeg ta permisjon fra jobben min som slagverker i Forsvarets stabsmusikkorps. Det har jeg måttet gå noen runder med meg selv på, sier Cathrine Nyheim.

Hun er innstilt som Anders Hovinds etterfølger i forkant av landsmøtet i november.

– Det kom som en overraskelse. Nå får jeg sjansen til å bruke en annen side av meg selv. Fagforeningsliv har jeg engasjert meg i helt siden endt studietid.

– Hva brenner du for?

– Jeg brenner for organiseringen av arbeidslivet i store, gode organisasjoner. Da kan vi blant annet få gjort noe fornuftig for frilansere og selvstendig næringsdrivende innenfor kunstfeltet. Det er ikke alle som ønsker en fast jobb, og for dem må vi få opp gode, sosiale nettverk.

Vil rette søkelys mot sårbare frilansere

Flere og flere jobber som selvstendig næringsdrivende innen kunst og kultur, forteller Nyheim.

– Pandemien satte for alvor søkelys på sårbarheten til disse gruppene. Creo viste seg å ha gjennomslagskraft hos politikerne da sannheten om effektene av pandemien ble tydelig.

Det siste statsbudsjettet fortalte henne at Creos arbeide heller ikke vil ta slutt med det første.

– Jeg var veldig skuffet over at det siste statsbudsjettet ikke ga plass til den foreslåtte Musikeralliansen. Ikke ville den vært særlig kostbar, og den ville ha hatt en meget positiv effekt for kunstnerne.

Kunstens egenverdi er også et viktig tema for Nyheim.

– Kunst er ikke først og fremst et middel for å oppnå noe. Kunst og kultur har en verdi i seg selv. For meg som utøver, er kunsten en del av min identitet. Kunsten er det som gjør oss til mennesker

– Hvordan ser du for deg de neste fire årene?

– Mye må læres, det blir mange utfordringer og mye jobbing. Men jeg går til jobben med ydmykhet og gleder meg til spennende utfordringer.

– Creo må fortsette på den veien vi er i ferd med å tråkke opp. Det vil si fortsette å bygge opp en stødig organisasjon. En stor medlemsmasse gir gjennomslagskraft.

Samtidig mener Nyheim at stor vekst også kan skape utfordringer dersom en del kan føle seg fremmedgjorte.

– Medlemmene må kunne kjenne igjen organisasjonen sin selv om den er stor.

Trommesett i krigssonen

Nyheim er utdannet klassisk slagverker, og spiller melodisk slagverk, lilletromme, svevecymbaler og lignende, men ikke trommesett.

– Jeg pleier å spøke med at jeg kun spiller trommesett i krigssoner, fordi en gang stabsmusikken besøkte Afghanistan for å underholde Isaf-styrkene, ble jeg nødt til å spille trommesett, forteller hun.

Som en tydeliggjøring av Nyheims engasjement, viser hun til at
Telemarksforskning de siste 25 årene gjort et studium på kunststudenter og deres utvikling fra nyutdannet til arbeidsaktiv. Nyheim har blitt intervjuet i den sammenhengen, både som student og i de senere år som fast ansatt musiker.

– Det var ganske artig å lese hva jeg sa på den tiden. Det er et lite apropos til der jeg er nå. Jeg sa blant annet: «fagforeningsarbeide er veldig viktig».