– Alle stemmer må bli hørt ⋆ Kontekst
Christine Thomassen
– Jeg er svært motivert til å fortsette arbeidet med å befeste Creos posisjon som kunst- og kulturlivets forbund, skriver Christine Thomassen.   Foto:Sofus Greni
Kommentar

– Alle stemmer må bli hørt

Christine Thomassen om å bli innstilt til fire nye år som Creo-nestleder.

Jeg er utrolig glad for at Creos valgkomité enstemmig har innstilt meg som nestleder også i neste periode. Sammen med Hans Ole Rian som leder, og Cathrine Nyheim som ny nestleder ser jeg virkelig fram til å jobbe videre for Creos nå mer enn 10500 medlemmer, og for norsk kulturliv. At vi ikke lenger kommer til å ha med oss Anders Hovinds gode hjerte og kloke hode som nestleder vil bli et savn.

Samtidig er Cathrine en glimrende kandidat, som sammen med Hans Ole og meg vil bidra til en videreføring av utviklingen Creo har hatt de siste årene.
Creo har siden 2018 hatt en medlemsvekst på 21.8 %. Vi er mer synlige enn noen gang, og vi er nå en betydelig politisk aktør. Vekst har bidratt til innflytelse – innflytelse har igjen bidratt til vekst. Medlemsundersøkelsen bekrefter at medlemmene både er stolte og fornøyde, og Creo fremstår nå virkelig som det vi er; Forbundet for kunst og kultur.

Styrket gjennom pandemien

Når vi ser fremover, mener jeg Creo har et unikt mulighetsrom som vi har et ansvar for å utnytte til beste for medlemmene og kulturlivet, og jeg er svært motivert for å ta min del av dette ansvaret. Med to år med pandemi og en 52 dager lang streik har dette vært en krevende periode, men vi har kommet oss styrket gjennom den, og kunnet ivareta medlemmenes interesser, fordi vi de siste årene har bygget en solid grunnmur.

Å jobbe systematisk med organisasjonens viktigste utfordringer og muligheter, er et arbeid som engasjerer meg og som må ha prioritet i neste periode, og i tiden fremover må hele organisasjonen jobbe sammen for å finne de gode og riktige løsningene for dagens og fremtidens medlemmer.
Utover dette, og det jeg vurderer som ledelsens primære ansvar innen organisasjon, tariff og politikk, trekker jeg gjerne fram noen saker som jeg brenner særskilt for:

Kunstnerøkonomien

Pandemien har fungert som forstørrelsesglass på problemstillinger Creo har arbeidet med i en årrekke. Med forbundets unike posisjon i kulturlivet, har vi nå en god mulighet til å få til viktige endringer. Vi må arbeide for både å rydde i ulovlig oppdragsvirksomhet og parallelt arbeide for å styrke selvstendig næringsdrivendes og frilanseres sosiale rettigheter. Det skjer mye både nasjonalt og på EU nivå om dagen, ikke minst når det gjelder åpning for kollektive forhandlinger for «solo-selvstendige». Dette er spennende og vil være svært viktig for mange av våre medlemmer.

De unges stemmer og medlemsdemokratiet

Creo har betydelig vekst blant unge medlemmer, yrkesaktive så vel som studenter. Å sikre at de nye generasjonenes stemmer blir hørt vil derfor være svært viktig. Dette er bakgrunnen for at vi legger fram et forslag om et mer systematisk arbeid for våre unge medlemmer for landsmøtet. Vi er en organisasjon av og for medlemmene, og i et så stort og sammensatt samhold som Creo nå er, er det viktig at alles stemmer blir hørt. Dette innebærer at vi systematisk må videreutvikle medlemsdemokratiet i hele organisasjonen.

Scenekunstmedisin

Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er avgjørende for at Creos medlemmer skal kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren. Creo har arbeidet systematisk med scenekunstmedisin over flere år, og dette arbeidet håper jeg å kunne videreføre. og også overføre til andre grupper i organisasjonen.

Kunst- og kulturlivets forbund

96% av Creos medlemmer mener det er viktig å ha én organisasjon som kan samle og representere feltet. Jeg har i hovedsak hatt ansvar for de nye medlemsgruppene som har kommet inn i Creo de siste årene; scenografene, dramaturgene, musikalartistene, teknikere, og nå sist motebransjen. Jeg ser fram til å bruke bredden i organisasjonens tradisjon, erfaring og kompetanse til å videreutvikle Creos arbeid for alle våre medlemmer. Som LO-forbund mener jeg Creo har et ansvar for å bidra til organisering av kulturlivet og norsk arbeidsliv, og når nye grupper ønsker seg et «hjem», og Creo har forutsetning for å ivareta dem, bør vi gjøre det. Vi står sterkere sammen, og ingen skal måtte stå alene!

Det grønne skiftet, mangfold, #metoo-oppfølging og sikring av kunstnerisk ytringsfrihet må også være en del av alt arbeidet vi gjør i organisasjonen. Disse sakene vil være helt sentrale for Creo de neste årene.

Jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til i denne perioden, og jeg er svært motivert til å fortsette arbeidet med å befeste Creos posisjon som kunst- og kulturlivets forbund. Og jeg gleder meg til å gjøre det sammen med hele organisasjonen.