38 millioner fra Kulturrådet til dans og teater ⋆ Kontekst
Notis

38 millioner fra Kulturrådet til dans og teater

Kulturrådet bevilger i overkant av 38 millioner kroner til 76 prosjekter innen dans og teater. Mangfold i kunstneriske uttrykk og målgrupper preger prosjektene til scenekunstnerne som får tilskudd, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

Fagutvalgene for dans og teater har behandlet til sammen 193 søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst dans og teater.

Dragkultur og deltakende dans

Fagutvalget for dans trekker frem flere eksempler på mangfold i kunstneriske uttrykk blant kunstnerne og i prosjektene som får tilskudd, og i hvilke publikumsgrupper de retter seg mot.

Shlomo Ruimi Askildsen skal jobbe med danseforestillingen «It’s All About Mimi». Forestillingen er basert på Ruimi Askildens alter ego Mimi Devine, en dragartist som de siste årene har blitt populær i sosiale medier som TikTok. Gjennom scenekunsten ønsker danseren at skeive mennesker skal se en annen type skjønnhet og føle stolthet og glede, men også engasjere et bredere publikum politisk.

Drag-gruppe med regnbueparaply
Shlomo Ruimi Askildsen bruker dansen til å spre stolthet og glede blant skeive. Foto: . Foto:Andreas Dibbern

På Vestlandet skal Piero Issa og Ole Knarvik inspirere til danseglede hos barn mellom 6 og 12 år med danseformer som break, beats og boogie. Forestillingen «PRESENS.NÅ» skal foregå uten avansert teknologi og masseprodusert musikk – her skal lydene og bevegelsene fra barna selv gi dem en pause fra skjermene i den ellers så digitale hverdagen.

Og med et blikk på den filippinske pinsemenigheten og artisten Missy Elliot som en hellig ånd i kroppen, skal Jens Jeffrey Trinidad utvikle et scenisk uttrykk som forener tungetale og rapping i prosjektet «Ambitus of Pentecost».

Personlig om pandemien

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for scenekunsten.

Se både Størst inntektsfall for populærmusikere og skuespillere under pandemien og rapporten «Kunst i tall 2020».

Fagutvalget for teater skriver i meldingen at de ser at flere scenekunstnere er opptatt av å vise pandemiens påvirkning på samfunnet som helhet, om enn på mer indirekte måter.

I teaterstykket «Wayfaring Stranger» skal Jeff Pedersen fortelle en personlig historie om migrasjon. Stykket handler om det å være borte fra sitt opprinnelige hjemland og avskåret fra å kunne oppsøke sine nærmeste, noe som har blitt forsterket under pandemien. Det skal utvikles og fremføres på Island og i Norge, i samarbeid med Handbendi Puppet Theatre Company. Pedersen er den eneste tilskuddsmottakeren som legger opp til internasjonalt samarbeid i denne runden.