21 millioner delt ut til kulturrom i hele landet ⋆ Kontekst
Notis

21 millioner delt ut til kulturrom i hele landet

I årets siste ordinære søknadsrunde fikk tilskuddsordningen for utstyr og lokaler, Kulturrom, inn 242 søknader. Disse søknadene er nå behandlet og 118 av dem har fått innvilget tilskudd. 21 millioner er nå fordelt på disse søknadene.

Mange veldig gode søknader

Ved andre søknadsrunde i 2021 fikk Kulturrom inn 242 søknader som ble behandlet i fordelingsutvalget. Det var økning fra fjoråret og viser at det fortsatt er mye investeringsvilje rundt om i landet. Oppgaven til utvalget har vært ekstra krevende denne runden, skriver Kulturrom i en pressemelding. M ange søknader har vært svært gode og har påpekt tydelige behov for midler til oppgradering, utrusting og bygging av kulturrom.

Daglig leder Karen Sofie Sørense i Kulturrom er fornøyd med årets siste søknadsrunde:

– Vi ser at tilskuddene er viktige for å få gjort mange nødvendige investeringer og at det kan motivere mange av landets kulturrom til å holde ut gjennom en ny krevende periode preget av koronapandemien, sier Sørensen i meldingen.

Se tildelingene her.