Kulturrom får fire millioner kroner ekstra i førjulsgave ⋆ Kontekst
Nordic Black Theatre, Kjetil Wevling, Anette Trettebergstuen
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling i Kulturrom og skuespillere og ansatte ved Nordic Black Theatre. NBT har tidligere brukt støtte fra Kulturrom til å oppgradere det scenetekniske. Foto:Even Finsrud
Nyheter

Kulturrom får fire millioner kroner ekstra i førjulsgave

Minsker gapet mellom en stadig økende søknadssum og hva som blir betalt ut. – Vi krysser fingrene for at det kommer enda mer neste år.

På Nordic Black Theatre på Grønland i Oslo går to unge skuespillere frem og tilbake på gulvet. Den samme lille scenen spilles flere gang på rad. Scenen, som er fra den kommende forestillingen Kaos, prøves og prøves, før den glir over i en lengre fremførelse.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen følger med. Mens hun er her lytter hun også til en av teaterskolen Nordic Black Xpress’ elever, Yara Emilie, spille flygel.

Hun snakker med alle skuespillerne som har dukket opp for denne impromptu halvtimesprøven.

– Jo mer vi kan få for å forbedre stedet for å gi publikum enda bedre opplevelser, jo bedre er det, sier Yara Emilie ved Nordic Black Theatre. Her spiller hun for statsråden. Foto:Even Finsrud

– Hun sa at hun var veldig imponert, og sa at hun så frem til å se oss på andre scener, sier NBT-skuespillerne Yara Emilie og Hanna .

Men hvorfor er vi, altså både Kontekst, Trettebergstuen, hennes team av rådgivere, samt folk fra Kulturrom og alle skuespillerne her, i tillegg til å få et innblikk i hvordan NBT-elevene blir instruert og hvordan en scene utvikler seg?

På grunn av flygelet – og et lydanlegg.

NBT fikk i 2019 en halv million kroner av Kulturrom til å kjøpe inn disse Yamaha-tangentene samt et nytt lydanlegg som har vært i utstrakt bruk.

Dette liker ministeren.

– Noe av det beste jeg ser som kulturminister er paller med lyd- og lystutstyr som kjøres inn på scener med hjelp av denne type støtte, sier Trettebergstuen.

Ekstra bevilling

Kulturrom, den statlige tilskuddsordningen som forvalter midler til teknisk utstyr og lokaler over hele landet, har fått fire millioner i ekstra bevilling fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

De fire millionene er restmidler fra fjorårets overskudd til Norsk Tipping (spillemidlene), og kommer i tillegg til de vel 46 millionene som er fordelt til Kulturrom allerede fra spillemidlene i år.

Foto: Even Finsrud

Hvorfor akkurat denne ordningen har fått en ekstra førjulsgave, er et ledd i Kultur- og likestillingsdepartementets økte satsing på kulturfrivilligheten – helt på tampen av frivillighetsåret 2022.

I en uttalelse sier Trettebergstuen:

– Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur. Derfor har vi startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten. Vi vet at egnede lokaler til øvinger og konserter er et av de viktigste områdene i denne strategien.

– Derfor tildeler vi ekstra midler til Kulturrom og gir med dette en anerkjennelse og et løft – og muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for fremtiden.

– Presset på midler er enormt

Kulturrom deler ut midler to ganger i året. Årets andre tildeling blir offentliggjort neste uke, men det er stadig større kamp om midlene.

I den første søknadsrunden til Kulturrom for 2022 var det en samlet søknadssum på 70 millioner kroner fordelt på 270 søknader – altså cirka 20 millioner mindre enn hva som blir delt ut gjennom hele året.

(fortsetter under)

Kjetil Wevling og Anette Trettebergstuen på Nordic Black Theatre
Kjetil F. Wevling i Kulturrom er fornøyd med de ekstra midlene bevilget av ministeren, men krysser fingrene for at det kommer enda mer via neste års spillemidler. Foto:Even Finsrud

Fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling, sier i en uttalelse at Kulturrom har opplevd søknadsrekord hver eneste runde siden deres mandat ble utvidet i 2019.

Innfrielsesgraden har i denne perioden sunket fra 25 % i 2019 til 15 % i 2021.

– Presset på midlene er enormt og altfor mange gode og viktige tiltak kan ikke gjennomføres hvert år på grunn av manglende finansiering, sier Wevling.

Uten at hun kan si noe konkret, hinter Trettebergstuen om at myndighetene skal forsøke å prioritere Kulturrom i fordelingen av spillemidlene neste år.

Men foreløpig er det altså fire millioner ekstra som vil bli fordelt til små og større kulturaktører over hele landet.

– Tildelingene dreier seg egentlig ikke om PA-anlegg, lysrigger, akustikk-plater eller trommesett. Det dreier seg om å skape grunnmuren for det gode kulturlivet over hele landet, sier Wevling.

De fire ekstra millionene vil ifølge Wevling «komme veldig godt med og vil bidra til mer aktivitet i mange kulturrom rundt om i hele landet».

Årets andre tildelding av midler fra Kulturrom blir for øvrig gjort kjent for mottagerne denne uken og offentliggjort neste uke.