Utlysning av støtte til scenekunstprosjekter ⋆ Kontekst

Notis

Utlysning av støtte til Ibsen relaterte scenekunstprosjekter

Hele to millioner kroner står til disposisjon i ordningen.

Ibsen Scope Grants 2024 (tidligere Ibsen Awards Scholarships) utlyser støtte til nye og innovative scenekunstproduksjoner som tar utgangspunkt i Henrik Ibsens dramatikk.

Tilskuddene går til innovative scenekunstprosjekter som stimulerer til kritisk debatt om samfunnsmessige verdier og eksistensielle temaer.

Ibsen Scope Grants deles ut for trettende gang i 2024 og de har til nå gitt støtte til 48 prosjekter i 30 land.

Vinnerne av Ibsen Scope Grants 2024 vil bli invitert til Ibsen Scope Festival på Teater Ibsen i Skien, Norge 24. og 25. april 2024.

Både individuelle kunstnere, teaterkompanier, institusjoner og organisasjoner kan søke og fristen er syvende desember. Sjekk hjemmeside for detaljer.