Mer bredde i fritidstilbudet for personer med funksjonsnedsettelse ⋆ Kontekst
Notis

Mer bredde i fritidstilbudet for personer med funksjonsnedsettelse

91 ulike organisasjoner får nå statlig støtte for å skape gode fritidsopplevelser for personer med funksjonsnedsettelse.

Aktivitetene spenner bredt; alt fra tilrettelagt friluftsliv til festivaler, idrettsstevner og aktivitetsdager får støtte. Tilskuddene kommer fra en ordning som regjeringen har fordelt om lag 24,5 millioner kroner til.

– For noen er det å spille EL-innebandy drømmen, mens andre heller vil gå på tur eller kanskje spille et instrument. Og disse ulike ønskene må møtes med forskjellige fritidstilbud. Det er en menneskerett å få delta i alle deler av samfunnet. For å utjevne ulikhet i deltakelse må vi senke tersklene og barrierene, og sikre et variert tilbud for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Oversikt over tilskuddsmottakerher.