Universitetet i Agders musikkmiljø får prestisjetildeling ⋆ Kontekst
Nyheter

Universitetet i Agders musikkmiljø får prestisjetildeling

CreaTeME ved Universitetet i Agder (UiA) blir nytt Senter for fremragende utdanning (SFU).

De nye SFU-tildelingene ble gjort kjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) tirsdag 22. november. UiAs CreaTeME-senter ved Fakultet for kunstfag er ett av til sammen tre nye senter som får godkjenning i år.

Tildelingen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er på 38,2 millioner kroner over fem år fra 2023 til 2027. Inkludert bidrag fra universitetet selv får senteret et totalbudsjett på rundt 78 millioner kroner totalt for de fem årene.

Nasjonal prestisjeordning

Nykommeren CreaTeME skal fremme og videreutvikle kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningene. Det er HK-dir som avgjør hvilke søknader som får SFU-status.

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Ordningen ble etablert som et nasjonalt virkemiddel for å heve kvaliteten på og status for høyere utdanning i Norge.

UiAs rektor Sunniva Whittaker er stolt over anerkjennelsen som kommer med tildelingen:

– Vi er svært stolte over at vårt fagmiljø innen rytmisk musikk har nådd opp her og gleder oss over å få en ny SFU ved universitetet. All ære til fagmiljøet som har gjort en profesjonell jobb med denne søknaden og har klart å synliggjøre den kompetansen vi har her ved UiA, sier Whittaker i pressemeldingen.

Dekan Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag sier i meldingen at SFU-statusen er svært viktig for fakultetets videre satsing på å tilby utdanning av topp kvalitet. Hun mener tildelingen er en tydelig bekreftelse av fagmiljøets ledende posisjon både hjemme og ute.

Internasjonalt knutepunkt

Digital teknologi har endret måten musikk lages, fremføres, distribueres og konsumeres på. Teknologien har endret premissene for hvilke musikalske kunnskaper og ferdigheter som trengs.

– Noen endringer er kjente fra tidligere mens andre er helt nye. Felles for disse, er at vi som utdanningsinstitusjon må forholde oss til dem, både i forskning, kunstnerisk utvikling og i undervisningen, sier Erik Gunvaldsen, som er leder ved Institutt for rytmisk musikk i meldingen.

Instituttet har over mange år lagt til rette for og oppmuntret til kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningen. Opprettelsen av CreaTeME er en naturlig videreføring av denne satsingen.

Målet er i følge Gundvaldsen å bli et internasjonalt knutepunkt for utvikling av kunstnerisk og pedagogisk bruk av teknologi i høyere musikkutdanning.

Studentene deltar aktivt

Musikkstudentene har spilt en viktig rolle i arbeidet med CreaTeME. Nå når prosjektet har fått grønt lys for oppstart, vil studentene fortsette å være viktige bidragsytere.

CreaTeME vil legge til rette for at studentene aktivt deltar for å skape innovative måter å bruke teknologi på i undervisningen.

– I tiden som kommer, vil organiseringen av driften for senteret bli et viktig arbeidsområde. Senteret skal driftes av en bredt sammensatt ledergruppe. Studenter vil være representert også her, avslutter Gunvaldsen meldingen.