UiA lanserer skreddersydd videreutdanning for kulturskolelærere ⋆ Kontekst
Notis

UiA lanserer skreddersydd videreutdanning for kulturskolelærere

Et nytt, nettbasert EVU-tilbud ved UiA vil gjøre det lettere for kulturskolelærere å dele erfaringer og prøve ut varierte undervisningsformer.

Etter- og videreutdanningen, som har fått tittelen Instrumentalmetode og varierte undervisningformer i kulturskolen, åpner for søknader 1. oktober 2022. Undervisningen skjer på nett, og studiestart er på nyåret i 2023.

– Ved å følge dette studiet vil du få en bredere forståelse av de pedagogiske og musikalske mulighetene som ligger i kulturskolens undervisning av barn og unge, sier universitetslektor Marius Lønskog Igland ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk på Universitetet i Agder i en pressemelding, hvor han legger til;:

– Studiet vil gi deg metoder for å skape en mer variert undervisningshverdag og elevene vil møte en lærer med en mer mangfoldig verktøykasse.

Igland har, sammen med kollega og universitetslektor Cecilie Halvorsen, hatt ansvaret for utformingen av det nye videreutdanningstilbudet. De to har en samlet, bred erfaring som musikkpedagoger i kulturskolen og sier i meldingen at de har savnet et studietilbud som retter seg mot spesifikt mot kulturskolelærere:

Skreddersydd for kulturskolelærere

Etter- og videreutdanningen Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen er et skreddersydd studietilbud for alle som jobber med musikkundervisning i kulturskolen. Ettersom emnet er heldigitalt, vil studiet være tilgjengelig uansett bosted i Norge.

Hovedtemaene i studiet vil være læringsstiler og elevforutsetninger, metodikk, læring i sosiale praksisfellesskap og refleksjon over egen praksis. Målene er å gi kulturskolelærere varierte metodiske verktøy til bruk i undervisningen, kunnskap om varierte organiserings- og undervisningsformer samt kunnskap om læring i et sosialt fellesskap.

Videreutdanningen skal oppfylle noen av de faglige ambisjonene i kulturskolens rammeplan «Mangfold og fordypning om varierte organiserings- og undervisningsformer».

Praksis- og erfaringsrettet undervisning

Undervisningen i Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen består av praksisvideoer, podkaster og intervjuer med ulike eksperter fra hele landet. Praksisvideoene er lagt opp slik at studentene observerer andre musikkpedagoger mens de underviser.

Studiet legger opp til tett samarbeid studentene imellom, der problemstillinger fra pensum drøftes mot pedagogenes egne erfaringer.

– Du vil dele og drøfte egne erfaringer med andre musikkpedagoger ved hjelp av videosamtaler, samskriving og diskusjoner, sier Halvorsen i meldingen.

Bred involvering av nasjonale fagmiljø

I løpet av semesteret skal studentene også gjennomføre et forskningsprosjekt på egen undervisning.

Fakultet for kunstfag ved UiA har utviklet studiet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en referansegruppe med kulturskolelærere for å sikre høy relevans mellom arbeidshverdag og studiets innhold.

Studiet involverer eksperter fra hele landet og fra ulike universiteter og praksisfelt. Blant miljøene og praksisfeltene som deltar er Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Musikkhøgskole, Barratt Due, Gjøvik kunst og kulturskole, Knuden Kristiansand Kulturskole, Bærum Kulturskole, Stjørdal kulturskole og Universitetet i Agder.

Etter- og videreutdanningen Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen har oppstart i januar 2023.

Studiet gir 15 studiepoeng og har plass til 30 studenter.