Tono-anke forkastet av Høyesterett ⋆ Kontekst
Oslo-filharmonien sett ovenfra
Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Nyheter

Tono-anke forkastet av Høyesterett

Tono anket i vederlagssak mot Oslo-Filharmonien.

Rettighetsorganisasjonen Tono tapte ankesaken mot Oslo-Filharmonien i Høyesterett. Stridens kjerne var betaling for fremføring av vederlagspliktig musikk.

Dommen falt i Høyesterett mandag og saken fikk samme utfall som i lagmannsretten og tingretten.

• Les også: Sak mellom Tono og Oslo-Filharmonien blir behandlet av Høyesterett

Tonos anke ble forkastet og organisasjonen ble dømt til å betale sakskostnader til Oslo-Filharmonien på 689.312 kroner.

Da saken gikk for tingretten i august 2021, krevde Tono nær 1,8 millioner kroner av Oslo-Filharmonien for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020. I tillegg ønsket rettighetsorganisasjonen at stiftelsen årlig skulle betale 0,55 prosent av sine totale driftsinntekter for det forutgående året.

I både tingretten og lagmannsretten vant Oslo-Filharmonien, og Tono ble dømt til å betale Oslo-Filharmoniens sakskostnader. Nå har Høyesterett kommet fram til samme resultat.

Høyesterett tok ikke stilling til om statstilskudd kan tas hensyn i lisensvilkårene. Denne problemstillingen er dermed fortsatt et åpent spørsmål, skriver Tono i en pressemelding.

– Ideelt sett skulle vi selvsagt gjerne ha vunnet saken, men selv om vår anke ble forkastet, opplever vi likevel dommen som en halv seier. Høyesterett utelukker ikke at statstilskudd kan legges til grunn for et vederlag, og har fastslått at Tono innenfor lovens rammer har frihet til å bestemme hvordan vederlaget skal fastsettes og hvor høyt det skal være, sier administrerende direktør i Tono, Karl Vestli.