Tage Pettersen Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Tage Pettersen

Tage Pettersen

Kommentar 28.10.22

En berettiget kritikk mot Trettebergstuen

– Vi ser at midlene styres til tiltak med et tydelig formål om hva midlene skal brukes på, skriver Tage Pettersen (H) i debatten rundt kulturbudsjettet og spillemidler.

Kvinne med kort blondt hår sett fra siden, snakker

Nyheter 17.01.22

Kritikken mot publikumsbegrensningen øker i styrke

At det må en ny vurdering til for å kunne åpne for flere enn 200 publikummere, er fordummende, mener Høyre. Også kulturlivet krever at det åpnes for flere