Frilansere Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Frilansere

Tegnet illustrasjon av det frie feltet og store kulturaktører

Tema 23.05.23

Det er visst umulig å definere hva som er det frie feltet

Er alle som jobber frilans del av 'det frie feltet'? Eventuelt: – Er all rock fra Trøndelag trønderrock?

Kommentar 20.04.23

Fast ansatte musikere blir godkjent som vikarer fordi de holder et høyt nivå

Svar til kommentaren «Blir frilans orkestermusikere brukt nok?»

Et orkester øver

Kommentar 18.04.23

Blir frilans orkestermusikere brukt nok?

En ringerunde til landets orkestre.

Full konsertsal

Nyheter 24.05.22

Flere frilansere og selvstendig næringsdrivende i kulturfeltet

Nytt notat fra Kulturrådet viser også at mye av den økonomiske støtten under pandemien gikk til svært få aktører.

Tre politikere, to menn og kvinne midte foran kunstverk på Stortinget

Nyheter 19.01.22

Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges

Kompensasjonsgraden er også økt fra 60 til 70 prosent.