Frilansere Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Frilansere

Full konsertsal

Nyheter 24.05.22

Flere frilansere og selvstendig næringsdrivende i kulturfeltet

Nytt notat fra Kulturrådet viser også at mye av den økonomiske støtten under pandemien gikk til svært få aktører.

Tre politikere, to menn og kvinne midte foran kunstverk på Stortinget

Nyheter 19.01.22

Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges

Kompensasjonsgraden er også økt fra 60 til 70 prosent.