Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges ⋆ Kontekst
Tre politikere, to menn og kvinne midte foran kunstverk på Stortinget
Per Olaf Lundteigen (Sp), Eli Tuva Moflag (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) la frem forsterkede økonomiske koronatiltak på en pressekonferansen i vandrehallen på Stortinget. Foto:Javad Parsa / NTB
Nyheter

Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges

Kompensasjonsgraden er også økt fra 60 til 70 prosent.

Onsdag kom regjeringen og SV til enighet om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Ordningen forlenges med én måned, til 31. mars 22. I tillegg vil kompensasjonsgraden i ordningen økes fra 60 til 70 prosent av grunnlaget begrenset oppad til 6 G for inntektsbortfall i januar, februar og mars 2022.

I vedtaket står det også at «flere bransjer med høyt innslag av selvstendig næringsdrivende og frilansere, herunder kulturlivet, har vært rammet særs hardt av begrensningene som følger av smittevernstiltakene. I store deler av kulturlivet har den midlertidige inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært et viktig tiltak for å sikre inntekter til de som arbeider i denne sektoren.»

Man med briller og mørk dressjakke står på bro og ser bestemt inn i kamera
Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er fornøyd med at selvstendig næringsdrivende og frilansere får kompensasjon for inntektstap grunnet smittevern lenger enn til februar. Foto:Ihne Pedersen / Creo

Hans Ole Rian i Creo kaller dette en gladmelding.

– Vi i Creo er svært glade for at Stortinget anerkjenner de selvstendig næringsdrivende, og at de nå får tilnærmet samme økonomiske rammebetingelser som de som går på dagpenger, sier Rian.

Han legger til at Creo også er svært tilfreds med at Stortinget ser at krisen i kulturbransjen langt fra er over, og at ordningen nå er forlenget ut mars.

– Vi tar også med oss signalet om at Stortinget ser at ordningen har og er viktig, og forventer også at ordningen blir forlenget ytterligere, om det blir behov for det.

(saken oppdateres)