Blir frilans orkestermusikere brukt nok? ⋆ Kontekst
Prøvedireksjon: Ti kandidater ble plukket ut til prøvedireksjon med Trondheim symfoniorkester. De fem i siste runde var alle mellom 20 og 25 år.
Frilansmusikere stiller seg til disposisjon for å fylle tomme musikerplasser på kort varsel. Men disse plassene fylles jevnlig av musikere med fast ansettelse andre steder. (illustrasjonsfoto) Foto:Sven Erik Knoff
Kommentar

Blir frilans orkestermusikere brukt nok?

En ringerunde til landets orkestre.

På de ulike stolene i enhver større fremførelse av et klassisk musikkstykke sitter det orkestermusikere med ulike ansettelsesforhold. Mange er ansatte i orkesteret. Andre igjen er leid inn for et enkeltoppdrag, eller en begrenset tidsperiode – altså frilansere.

• Les også et svar på denne kommentaren: Fast ansatte musikere blir godkjent som vikarer fordi de holder et høyt nivå

Fulltids frilansing er krevende, noe de aller fleste musikere blir gjort klar over før denne tilværelsen starter, eller som de selv erfarer veldig fort.

Sentralt i frilansernes tilværelse – og det føles ganske unødvendig å påpeke dette – er muligheten for å faktisk livnære seg som frilanser.

Det hender imidlertid at frilansernes «plasser» i orkesteret blir fylt av musikere som er fast ansatt i andre orkestre, og som av ulike årsaker kan ta seg litt tid borte fra sin vante flokk.

Jeg tok nylig en ringerunde til noen av landets største orkestre og spurte hva som bestemmer hvem som blir hyret inn:

• Det gjentagende svaret er at det tilgjengeligheten for musikere til det gitte instrumentet. Orkestrene ønsker helst å rekruttere fra nærmiljøet, og da er ikke alltid frilansmusikere på dette instrumentet tilgjengelig.

• Ett orkester tok for anledning en opptelling. Siden høsten 2021 hadde orkesteret benyttet 160 vikarer, hvorav 31 var fast ansatte i andre orkestre. 13 av disse kom fra norske orkestre.

• Et annet viktig kriterium, naturligvis, er at vikarene holder et høyt nok nivå. Ingen av orkestrene kunne imidlertid si at det forventes mer fra frilanserne enn de fast ansatte. «Det forventes høyt nivå av alle musikere som sitter på podiet – både fast ansatte og frilansere», sa en orkesterleder.

• Ingen av de spurte orkestrene kjente seg igjen i at fast ansatte musikere nå i større grad «tar» oppdragene til frilansere. En representant for Oslo-Filharmonien svarte:

«Det er bred enighet i feltet om at vi er avhengige av et levende frilansmiljø og at det krever at det er mange som blir jevnlig brukt».

• Flere av orkestrene nevner at det kan være økonomiske årsaker til at frilansere ikke blir brukt like hyppig som tidligere. Alle var imidlertid tydelige på at de ikke bevisst nedprioriterer frilansere.

Av dette kan man stille seg noen spørsmål. Kanskje det mest presserende: Hvorfor blir fast ansatte musikere godkjent som vikarer i andre orkestre?