Forsvarets musikk Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Forsvarets musikk

Korps spiller på båt

Notis 14.06.22

Millioner ekstra til Forsvarets musikk

Revidert nasjonalbudsjett ga FMUS mer til konserter og aktiviteter.