Millioner ekstra til Forsvarets musikk ⋆ Kontekst
Notis

Åtte millioner ekstra til Forsvarets musikk

Revidert nasjonalbudsjett ga FMUS mer til konserter og aktiviteter.

I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett har Forsvarets musikk (FMUS) fått mer penger i kassen.

«Jeg er glad for at jeg kjempet for Forsvarets musikk og økte deres budsjett med 8 millioner», skriver SVs stortingsrepresentant Kathy Lie på Facebook.

Lies partifelle og Creos forbundsleder Hans Ole Rian håper at tilskuddet blir fulgt opp i statsbudsjettet for 2023:

– Tusen takk til partiene på Stortinget som har bevilget 8 millioner ekstra til Forsvarets musikk! Nå blir det mange flere konserter, turneer, oppdrag og aktivitet resten av året!

– Vi håper også våre myndigheter og politikere kan se om FMUS i fremtiden kan organiseres på en bedre måte, der det legges vekt på forutsigbarhet, trygghet, og der både Forsvarets og sivilsamfunnets behov blir dekket på en bedre måte, skriver Rian til Kontekst.