Norges Musikkorps Forbund: Forsvarets musikk er en av bærebjelkene i norsk musikkliv ⋆ Kontekst
Notis

Norges Musikkorps Forbund: Forsvarets musikk er en av bærebjelkene i norsk musikkliv

Norges Musikkorps Forbund (NMF) sendt denne uken en offisiell uttalelse til regjeringen om nødvendigheten av å ha den profesjonelle delen av korpsbevegelsen i Norge – Forsvarets musikk.

I brevet signert president Rita Hirsum Lystad og generalsekretær Kjersti Tubaas skriver NMF blant annet:

– Forsvarets musikk er en av bærebjelkene i norsk musikkliv, både gjennom historikken til korpsene, men også gjennom den relevans de i høyeste grad har i norsk og internasjonalt kulturliv. Korpsene er musikalske flaggskip som samfunnet, og ikke minst korpsbevegelsen, er avhengig av.

Forsvarskorpsene er en helt sentral del av det kulturelle økosystemet. Korpsbevegelsen som teller over 50.000 medlemmer trenger instruktører, dirigenter og inspirerende forbilder. I dette bilde er Forsvarets musikk sine ansatte helt sentrale. De gir også et stort og mangfoldig konserttilbud til mange som ellers ikke har tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet, samt inspirasjon til en stor gruppe av unge musikere til å velge musikk som karrierevei. Forsvinner disse ressursene, blir hele det frivillige musikkliv tappet for en uvurderlig kompetanse.

Det vises også til at samarbeidet mellom NMF og forsvarskorpsene bidrar til en viktig brobygging mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Samt at det er bred motstand mot de gjentatte forslagene om kutt for Forsvarets musikk.

– Den omfattende rapporten «Veivalg for Forsvarets musikk» gir noen tydelige anbefalinger. Norges Musikkorps Forbund, og hele det frivillige musikkliv håper regjering og Storting i lys av denne sikrer den profesjonelle delen av korpsbevegelsen forutsigbare, robuste og langsiktige levevilkår. Hvis ikke vil uvurderlig kompetanse og inspirasjon som det frivillige musikkliv sårt trenger, gå tapt, skriver NMF.

Det vises også til NMF landsmøteuttalelse fra mai i år, hvor forbundet også tok til orde for forutsigbarhet for Forsvarets musikk.