Strømkrisen: Mange trues med nedleggelse eller redusert drift ⋆ Kontekst
Massiv høyspentmast sett nedenfra
Regjeringen har forslåttmidlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, men ingen vet når den kommer eller hvordan ordningen vil se ut.
Foto: Flickr.com / Magnus Halsnes / CC
Nyheter

Strømkrisen: Mange trues med nedleggelse eller redusert drift

Flere øvingsfelleskap og studioer har fått femdoblet strømutgiftene.

For mange øvingsfelleskap betyr de høye strømprisene store problemer fordi lag og foreninger, eller de mer profesjonelle grupperingene, per i dag ikke omfattes av støtteordninger.

– For oss her på Huset i Kongsvinger, kan dette i verste fall bety nedleggelse, sier styreleder for Huset, Dag Sand.

Mann med skjerf og solbriller foran rød vegg med teksten Huset
Kan bety kroken på døra: – Hvis vi ikke får støtte ganske snart, kan det bli slutten på et 41 år langt øvingsfellesskap, sier styreleder for Huset, Dag Sand. Foto:Even Finsrud

Huset startet opp i 1981 og har hele tiden vært et uavhengig og frivillig drevet øvingslokale og studio for lokale rock, pop og jazz musikere i regionen. Huset overtok nye lokaler for noen år siden da det gamle Huset ble revet.

– I desember fikk vi en svær strømregning på 25 000 kroner. Til sammenligning var den fra samme måned året før, på 5000 kroner og da syntes vi det var mye. Heldigvis fikk vi 10 000 kroner i uventet støtte fra den lokale Lions klubben, men vi kan ikke belage oss på almisser.

I januar i år kom en ny regning, som riktignok var noe mindre, men likefullt på 17 500 kroner.

– Signalene fra politikerne er at vi må belage oss på høye priser en stund framover. Hva det betyr for oss er ikke lett å si. Riktignok bruker vi mindre strøm om sommeren, men tilbudet er et lavkosttilbud som dekker reelle utgifter, så vi har ingen buffer å ta av. Ikke har vi andre, faste inntekter heller.

– Jada, vi kan organisere en støttekonsert nå som det er åpnet, men det kan vi ikke gjøre hver måned. Vi må finne en permanent løsning. Hva den skal bestå i, vet vi på nåværende tidspunkt ikke, fortsetter Sand.

Pandemi: Dobbelt problem

Fordi mange musikeres inntekter ble sterkt redusert under pandemien, var det noen som sa opp rommene sine, som igjen ga mindre inntekter til Huset.

– Det ble en dobbel smell i bakhue for vi kan ikke bare skru opp husleia fordi da vil enda flere si opp lokalet sitt. Flere av musikerne er nemlig aktive amatører. Det er stor forskjell på å drive et slikt lokale i en mindre by, kontra en storby. Vi må ligge på et så lavt husleienivå som mulig. Det gjør at vårt handlingsrom blir svært lite.

Styret på Huset har vært i kontakt med både kommunen og stortingsrepresentant Marit Arnstad (SP) om det finnes noen tanker om tiltak til lag og foreninger som sliter med strømregninger.

– Så vidt vi har erfart, så er det i gang et kompensasjonsopplegg som skal forvaltes via kommunene, men vi har ikke fått svar på når eller hvor mye.

Myndighetene er på saken

– Vi har mottatt foreløpig informasjon fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) hvor de foreslår en støtteordning, men vi vet ikke så mye mer enn det, sier Stine Raaden, kultursjef i Kongsvinger Kommune.

– Den skal opp til behandling i Stortinget, men vi har heller ikke fått informasjon om når.

Raaden forteller at det er lovet et enkelt og oversiktlig søknadskjema fra departementet.

– Så fort dette eventuelt blir vedtatt, så snur vi oss rundt her i kommunen og sender ut informasjon til de som er berørte.

– Hvis vedtaket tar sin tid og Huset må kaste inn håndkledet, hva kan kommunen gjøre?

– Det er ikke lett og svare på. Vi må se nærmere på det. Jeg vil uansett, fra dypet av mitt hjerte, utvise den største forståelse for fortvilelsen. Jeg er glad for at det raskt tas tak i fra Storting og Regjering.

Frivillighetsregistrert

I Stortingsproposisjon 58 S foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser.

Ifølge proposisjonen vil tilskuddsordningen kun gjelde for frivillige organisasjoner i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember. Det er snakk om et engangstilskudd og de som får støtte skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

Huset er drevet på utelukkende frivillig basis og følgelig registrert der.

Bybilde fra Bergen om vinteren, med røde Bergen Kjøtt i front
Snø i Bergen: For Bergen Kjøtt har de siste årene være vanskelige, med både pandemi og nå også høye strømpriser som spiser opp alle midlene. Foto:Nayara Leite

Øvd mer, opptrådd mindre

På andre siden av Langfjellene ligger Bergen Kjøtt som er et produksjonshus og kulturhus i Bergen. De holder til i lokalene etter Margarinfabrikken Norge og består av øvingsrom, studioer og konsert/teaterlokaler.

– Vi startet i 2019, så vår drift har vært preget av pandemien nesten fra starten, sier Eva Rowson, daglig leder.

– Strømkrisen har vi merket svært godt på kroppen på flere måter: Pandemien har resultert i at folk har øvd og produsert mer, men opptrådd mindre. Det betyr videre at vi ikke har hatt noe særlig ekstra inntekter og samtidig hatt mer bruk av lokalene som igjen betyr økte strømutgifter. Det har resultert i mye fantastisk musikk, men strømregningene har økt.

Kvinne med kort hår, t.skjorte og gullkjede lent mot vindu
Paradoks: Mange har skapt mye flott musikk og kunst ved Bergen Kjøtt, men det har samtidig ført til økt strømutgifter, kan daglig leder ved Bergen Kjøtt, Eva Rowson fortelle. Foto:Kulturrom

Strømutgiftene økte med 97 276 kroner i 2021 i forhold til 2020. Bare i desember var strømregningen på 40 000 kroner. Bergen Kjøtt klarer å betale regningene, men det kommer med en annen kostnad.

– Regningene må prioriteres på bekostning av det meste annet: Det er bare én på jobb; meg! Vi har ikke økonomisk rom til å ha flere folk her. Vi må utsette all oppussing slik at for eksempel de gamle, utette lokalene i andre etasje må bruke enda mer penger på oppvarming, all utvikling av bruken av huset må innskrenkes, etc.

Bergen Kjøtt har for eksempel flere ensembler fra minoritetsgrupper som kan bli skadelidende.

– En del av disse har få midler så vi har støttet dem med rimelig husleie og lignende, men det kan hende nå må begrenses. Det ville vært synd om det bare er grupper med sterk økonomi som har anledning til å være her.

Bygget som Bergen Kjøtt holder til i ble startet som en kulturarena i 2010 og var drevet av Bergen Contemporary Art Project (BCAP). I 2019 tok Stiftelsen Bergen Kjøtt over. Totalt er det 85 leietakere i bygget som har støtte fra Bergen kommune, men de kvalifiserer ikke til strømkompensasjon.

Trist problemstilling

– Nå som vi endelig kan åpne opp igjen etter to år med pandemi er det svært trist om det er høye strømpriser som skal hindre aktivitet og utvikling, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen.

– Det er rett og slett ikke noe vi kan godta. Her mener jeg det er på høy tid at kulturministeren kommer på banen.

Kvinne med mørkt hår og pannelugg, grønt smykke og sort genser ser i kamera
– Det trengs en nasjonal strømpakke for de profesjonelle arenaene, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen. Foto:Nina Blågestad

Videre sier byråden at det er flott at frivilligheten har fått en pakke, men det er mange som faller utenfor. Kulturarenaene har veldig ulike forutsetninger.

– Enkelte har kanskje en robust økonomi som gjør at de kan håndtere disse utgiftene, men det er veldig mange som sliter, og som har skrapt kassen fullstendig i løpet av pandemien!

Nødtvedt forventer at kulturministeren lytter til bekymringene som nå løftes fra kulturlivet og at regjeringen bidrar til å kompensere de ekstraordinære utgiftene.

– Strømprisene er ikke bare en problemstilling i Bergen, og med de summene vi ser her vil det være svært krevende for kommunene å bidra så det monner. Aktører som Bergen Kjøtt, som er viktige arenaer for utvikling og formidling, museer og andre kulturarenaer, sliter virkelig nå. Det trengs en nasjonal strømpakke som også omfatter det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og deres arenaer, avslutter Nødtvedt.