øvingsrom Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #øvingsrom

Massiv høyspentmast sett nedenfra

Nyheter 28.02.22

Strømkrisen: Mange trues med nedleggelse eller redusert drift

Flere øvingsfelleskap og studioer har fått femdoblet strømutgiftene.

Korpsøvelse

Reportasje 09.10.19

Øvingsrom: Vanskelig akustikk, dårlig lys og tung luft. Vi har tips til deg som trenger bedre lokaler!

Hver mandag øver Drammen konsertorkester i et lokale med vanskelig akustikk, dårlig lys og tung luft. Mange musikanter og dirigenter har det som dem.