Slik kan musikkteknologi brukes i arbeidet med personer med multifunksjonshemming ⋆ Kontekst
Soundbeam er et britisk selskap som selger teknologien over hele verden. Her er det brukere i Singapore som har glede av verktøyet som nå er tatt i bruk av Krafttak for for inkluderende musikk i Sandnes Foto:I’m Soul Inc, Singapore
Reportasje

Slik kan musikkteknologi brukes i arbeidet med personer med multifunksjonshemming

– Musikk gir økt livskvalitet.

Moderne teknologi åpner opp for nye måter å gi multifunksjonshemmede tilgang til å utøve musikk. I Sandnes arbeider Halvdan Presthus, spesialpedagog og lektor i musikk, med Soundbeam; MIDI basert teknologi som via ultralydsensorer registrerer bevegelser som igjen skaper lyd og musikkrespons, for å gi brukerne bedre opplevelser.

Presthus er leder i Krafttak for inkluderende musikk, en uavhengig frivillig forening i Sandnes, som igjen er med i Dissimilis.

– Denne teknologien kan jeg som pedagog bygge på for å og få i gang et samspill mellom meg og bruker, hvor vi tar i bruk melodi, rytme og konkret lyd. Soundbeam kan på denne måten fremme initiativ og aktivisere til motorisk funksjon fra brukerne. Dette skaper videre grunnlag for motiverende samhandling, kommunikasjon, utvikling og læring, sier Presthus.

I fjor høst begynte Krafttak For Inkluderende Musikk et kurs som het «Gruppeundervisning med Soundbeam som tilrettelagt instrument».

– Vi hadde allerede hatt en allsanggruppe i fem, seks år og nå fikk vi støtte fra Stiftelsen Dam (deltakelse, aktivitet og mestring) til å gå videre. Initiativet kom fra personalet i boligen i Sandnes, som ønsket et individuelt tilpasset musikktilbud for sine brukere.

Tilpasset den enkeltes muligheter

– Hva gir denne teknologien brukerne?

– Soundbeam gir våre deltakere mestringsopplevelse. Med Soundbeam, kan jeg få oppmerksomhet fra brukeren. Gjennom musikk og lyd kan jeg tilrettelegge for en fellesopplevelse med samspill. Oppmerksomhet er grunnlaget for all samhandling og læring.

Hele poenget med musikk-tiltaket er nettopp at den enkelte bruker får sitt opplegg tilpasset til det man er sterk til.

– Det krever at vi som jobber med dette må kunne teknologien og finne løsninger som er tilrettelagt hver enkelt. Det finnes ingen standardmetode.

– Hvilke fordeler har Soundbeam kontra eventuelle andre metoder?

– Etter vår erfaring treffer Soundbeam brukere med nedsatt funksjonsevne på «hjemmebane». Man kan nå ta i bruk kroppsbevegelser og lydsensoren gjør om selv små bevegelser til musikk. Vi kan for eksempel ta i bruk et visuelt uttrykk med avspilling av video og musikk, eller man kan lage en dans sammen til et instrument i en musikkgruppe.

– I tillegg kan dette redskapet være en ekstra ressurs i musikktimen, med å spille en akkordrekke i et samspillsarrangement. Midienheten er på denne måten en hjelpende hånd når man som lærer er alene med lederansvar i musikkgruppen.

Mann smiler med gitar på fanget, kvinne på stol ved siden av smiler også
Halvdan Presthus og Anne Torø Engen har en Soundbeam-enhet mellom seg Foto:Turid Storli

Utenfor Oslo er det, ifølge Presthus, veldig få som bruker Soundbeam til tross for at teknologien har vært tilgjengelig en del år.

– Vårt opplegg baserer seg i stor grad på arbeidet til professor emeritus ved Norges musikkhøgskole, musikkterapeut Tom Næss, fortsetter Presthus.

Næss har blant annet arbeidet med Soundbeam som tiltak for trafikkskadde. I sin forskning har han kommet frem til at lydpåvirkning generelt påvirker de motoriske sentra i hjernen. (Lyd og vekst. 1989. Fås kun i fysisk format fra bokhandlere).

I prosjektet har Presthus samarbeidet med musikkterapeut Anne Torø Eggen.

– Hun har hatt videoveiledning for meg om samhandling, tempo og turtaking. Det er veldig viktig med utveksling av erfaringer mellom to fagmiljøer. Man må huske at målgruppen vi jobber med, ikke har talespråk slik at vi må lære oss å tolke deres reaksjoner. Vi ser også at individuell tilrettelegging av musikk forutsetter økte ressurser og fagsamarbeid for å nå målene vi setter oss.

Ønsker å bringe pilotprosjektet videre

Presthus forteller videre at planen er å fortsette med et allsangtilbud i vårsemesteret.

– I samarbeid med Dissimilis vil Krafttak søke Dam-stiftelsen om støtte til ett årsprosjekt. Målet er å utvikle et konkret musikkmateriale og holde kurs for personalet og primærkontakter, slik at de kan benytte det nye instrumentet utenom den faste timen med musikklærer en gang i uka.

Som nevnt over mener Presthus at Soundbeam åpner for nye muligheter for tilrettelegging, og gir pedagogene flere kreative verktøy som fremmer kvalitet i samhandling med deltakerne. Dette betyr imidlertid tid ikke at alt er enkelt.

– Dette er ressurskrevende arbeide og man må holde på en stund for å få resultater, understreker Presthus, før han legger til at dette igjen gjør det nødvendig med økonomisk støtte fra ulike aktører, slik at kompetanse kan bygges opp.

Må kjenne verktøyet

Soundbeam gir kurs over nett, og Tom Næss som er eneforhandler i Norge, kan gi kurs etter forespørsel

– Min erfaring er at man først må lære verktøyet å kjenne før man kan nyttiggjøre seg det med en bruker.

Selv om teknologi er et viktig verktøy, presiserer Presthus at det er nettopp først og fremst det: et verktøy.

– Vi ser mange nye muligheter ved å ta i bruk musikkteknologi, men bare som et supplement i tilrettelagt musikk. Etter vår mening kan ikke teknologi erstatte det viktige musikalske møte mellom nærperson/pedagog og et menneske med nedsatt funksjonsevne.

– Vi har erfart at med melodi og rytmer kan vi skape kontraster og oppnå oppmerksomhet hos bruker. Kontakt og oppmerksomhet er grunnlaget for videre samspill og læring. Gjennom improvisasjon, lek og lytting til lyd kan vi skape musikkglede her og nå.