Soundbeam Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Soundbeam

Reportasje 14.03.22

Slik kan musikkteknologi brukes i arbeidet med personer med multifunksjonshemming

– Musikk gir økt livskvalitet.