Siri Storheim tildelt pris for debattinnlegg om Norges musikkhøgskole ⋆ Kontekst
Nyheter

Siri Storheim tildelt likestillingspris for NMH-debattinnlegg

Innlegget førte til endringer hos Norges Musikkhøgskole.

Hornist og tidligere masterstudent ved Norges musikkhøgskole, Siri Storheim har blitt tildelt Komponistforeningens likestillingspris for sitt debattinnlegg om mangel på mangfold i Norges Musikkhøgskoles semesterplan for symfoniorkesteret.

«Siri Storheim får Likestillingsprisen 2022 for sitt konstruktive bidrag til en strukturell debatt», sier Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm i en pressemelding.

Innlegget, som ble først publisert av Kontekst, ble gjenstand for debatt på Dagsnytt 18 før NMH kort tid etter gjorde endringer i undervisningsplanleggingen for å rette mer fokus mot mangfold.

Storheim uttaler i pressemeldingen:

I klassisk musikk har vi unngått spørsmål om mangfald og likestilling altfor lenge. Å tørre å ta dei vanskelege samtalene er den einaste måten vi kan halde oss relevant. Det er mitt mål, nettopp fordi eg brenner for klassisk musikk, og ønskjer at det skal vere ein bransje eg kan vere stolt av. Å inkludere nye stemmer truer ikkje tradisjonen, tvert imot, det beriker kunstformen. Det er tøft å utfordre systemet i ein konservativ bransje, men å bidra til positiv endring, og kanskje til og med inspirere andre til å gjere det same, er utruleg meiningsfylt.

Prisen ble delt ut i pausen under en NRK-konsert med Sofia Jernberg og Kringkastingsorkesteret torsdag kveld. Storheim spilte selv i orkesteret, og sa til publikum under utdelingen at hun var «glad for at Kork ikke har latt seg skremme av denne sinte feministen – enda».

NMH-rektor Astrid Kvalbein vant for øvrig selv likestillingsprisen i 2018.