Endringer hos Musikkhøgskolen etter debattinnlegg ⋆ Kontekst
Astrid Kvalbein, NMH og Siri Storheim
NMH-rektor Astrid Kvalbein (til venstre) setter pris på at studentene tar opp betente temaer – som Siri Storheim nylig gjorde. Foto:NMH, Alexander Henshaw
Nyheter

Endringer hos Musikkhøgskolen etter debattinnlegg

– Jeg ser på det mer som inspirasjon enn kritikk, sier rektor Astrid Kvalbein.

Ledelsen ved Norges musikkhøgskole (NMH) tar allerede nå grep om mangfoldsproblematikken som ble satt på dagsorden av masterstudent Siri Storheim i et debattinnlegg på Kontekst og på Dagsnytt 18 forrige uke.

Storheim kritiserte NMH for at høstens semesterplan for NMHs symfoniorkester kun består av mannlige komponister og dirigenter. NMH svarte at utviklingen går saktere enn mange kunne ønske.

Astrid Kvalbein, rektor ved NMH, sier til Kontekst at det ble en god debatt under et styremøte som ble avholdt dagen etter at innlegget ble publisert:

– Helt konkret settes mangfold nå som en prioritert sak for neste år. Det betyr at temaer som Storheim tok opp i sitt innlegg vil være en større del av vurderingen rundt undervisningsplanleggingen.

Kvalbein påpeker at NMH allerede har lagt vekt på kjønnsbalanse og mangfold over tid i flere fagmiljøer og at de blant annet har ansatt dirigent Cathrine Winnes som universitetslektor i dirigering.

Kvalbein vant Likestillingsprisen i 2018. Hun sier at det ikke betyr at hun kan «valse inn og endre ting» med en gang, men at det hele tiden jobbes med en bevisstgjøring rundt likestillings- OG mangfoldstemaer.

– Jeg kan naturligvis ikke diktere hvordan alt skal gjøres i hvert enkelt fagmiljø, men slike ytringer er med på å gi oss et spark bak for å få ting enda raskere gjort.

– Jeg ser på det mer som inspirasjon enn kritikk, sier Kvalbein.

– Utfordringene gjelder hele bransjen

Kontekst spør Siri Storheim hva hun tenker om at debattinnlegget har ført til endringer i NMHs studiepolitikk.

– Eg er glad for å høyre at mangfald får høgare prioritet framover. Eg håpar for øvrig at det blir handling og ikkje berre ord. Utfordringane eg har peikt på er felles for heile den klassiske musikkbransjen. Nokon må gå i bresjen for endring, og det hadde vore tøft om NMH tek den rollen, skriver Storheim på e-post.