Sigmund Løvåsen ny rådsleder i Kulturrådet ⋆ Kontekst
Notis

Sigmund Løvåsen ny rådsleder i Kulturrådet

Forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen ble i statsråd fredag oppnevnt som ny rådsleder i Norsk kulturråd.

Løvåsen, som er oppnevnt som rådsleder ut 2025, har bred erfaring fra ulike verv i norsk kulturliv, opplyser regjeringen fredag.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til NTB at Norsk kulturråd spiller en viktig rolle i norsk kulturliv som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver for staten i kulturspørsmål.

– Norsk kunst- og kulturliv skal nå bygges opp igjen etter en pandemi som har preget hele sektoren. Jeg føler meg trygg på at Sigmund Løvåsen og resten av Norsk kulturråd er klare for å ta fatt på oppgaven, sier Trettebergstuen.

Løvåsen er en prisbelønt forfatter og har tidligere vært leder i Den norske Forfatterforening. Han er også leder for Forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring.

– Kulturrådet må alltid arbeide for at ordningene skal være så treffsikre som mulig. At de tilpasses kunstfelt som er i endring. Hvem er det vi ikke når? Hvilke kunst- og kulturuttrykk er det vi løfter, hvilke løfter vi ikke? Dette er diskusjoner jeg gleder meg til å gå inn i, sier Løvåsen på rådets hjemmeside, der han fortsetter:

– For å forvalte Kulturfondet på en god måte, må vi sitte på mest mulig kunnskap om hva som rører seg i hele det norske kunst- og kulturlivet. Jeg ser fram til å møte enkeltkunstnere, institusjoner, organisasjoner og andre aktører for å lære mer. Kulturrådet må ha en åpen og kontinuerlig dialog med dem vi er til for.

Armlengdes avstand

Rådskollegiet består av ti personer som forvalter Norsk kulturfond på såkalt armlengdes avstand fra myndighetene. I 2022 er Kulturfondet på ca 900 millioner kroner, som vil bli fordelt på en rekke kunstnere og kulturaktører over hele landet.

– Det er et stort ansvar å forvalte den største, statlige finansieringskilden for det frie og prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet. Det er et ansvar jeg er klar til å ta sammen med et godt og bredt sammensatt Kulturråd, sier Løvåsen.

– Den frie kunsten er ikke noe vi kan ta for gitt. Hva skjer i Polen, hva skjer i Ungarn, hva skjer i nabolandet Russland? Det er viktigere enn noen gang å verne om og støtte opp under frie kunstneriske ytringer.