Samisk Musikkfestival har fått støtte til ny visuell profil ⋆ Kontekst
Notis

Samisk Musikkfestival har fått støtte til ny visuell profil

Sametingsrådet har bevilget 166 250 kroner til Stiftelsen Samisk Musikkfestival, til et prosjekt som skal utvikle en ny visuell profil for den samiske påskefestivalen i Kautokeino.

Stiftelsen Samisk Musikkfestival er den største arrangøren i Sámi beassášmárkanat/Samisk påskefestival i Kautokeino og har ansvar for å forme og tilpasse programmet og markedsføre festivalen.

Den visuelle profilen skal være med på å bygge et positivt helhetsinntrykk hos publikum og gjester, samtidig som den skal bygge samhold og fellesskap internt blant alle som jobber med festivalen.

– Prosjektet vil gi et løft til festivalens profil og det vil være en god oppgradering av festivalens uttrykk i tillegg til kompetanseheving for ansatte og stab i festivalen, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) i en pressemelding.

En tydelig profil er med på å skape gjenkjennelse og tilhørighet. Prosjektet skal også gi et kompetanseløft innen digital markedsføring i festivalen. Samisk Musikkfestival skal også få opplæring i oppdatering og bruk av den nye profilen, og i markedsføring og promotering av festivalen i ulike sosiale medier.

– Vi ser at dette prosjektet på sikt også vil kunne promotere samiske artister i større grad når festivalen kan markedsføre seg selv og sitt program på en bedre måte, noe som er svært gledelig, sier Jåma i meldingen.

I prosjektet samarbeider Samisk Musikkfestival med den samiske grafikeren Sárgu og kunstneren Kamilla Marie Triumf i utarbeidelse av den visuelle profilen. De skal også samarbeide med flere fotografer som skal ta bilder og video under årets festival til bruk i profilering og markedsføring av festivalen.

Tilskuddet på 166 250 kroner er bevilget over tilskuddsordningen institusjonsutvikling.