Rekordmange festivaler får tilskudd ⋆ Kontekst
Notis

Rekordmange festivaler får tilskudd

Kulturrådet fordeler 175,3 millioner kroner til 187 musikkfestivaler over hele landet neste år. Det er rekord.

– I tråd med Kulturrådets strategi har utvalget prioritert et økt mangfold og fornying i festivalfeltet og gitt 24 nye festivaler tilskudd på ordningen, sier Ivar Chelsom Vogt, leder av Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte i en pressemeldingen

Det er behandlet 242 festivalsøknader i denne runden, og av alle søknader for 2023 har altså 187 fått bevilgning. Det gir en tildelingsprosent på 77. Tilskuddsmidlene er fordelt til alle sjangere, men populærmusikk har suverent flest søknader og tildelinger med henholdsvis 103 og 68. Denne sjangeren har imidlertid den laveste tildelingsprosenten med 66. I øvrige sjangere ligger tildelingsprosenten på mellom 82 og 93.

– Det er utfordrende tider for musikkfestivaler med galopperende priser og endret billettsalgsmønster. Med en begrenset økning i avsetningen har utvalget prioritert festivaler med relativt lave tilskudd og nye festivaler på ordningen. Derfor er vi også åpne for at festivalene fremover, i større grad enn tidligere, kan gis et rimelig rom for å tilpasse omfanget av festivalen til størrelsen på tilskuddet, sier Vogt i meldingen.

Hele listen over tildelinger til musikkfestivaler leser du her.