Nye 250 millioner kroner til koronakompensasjon til utsatte næringer i kommunene ⋆ Kontekst
Mann med briller i mørk dress, blått slips og hvit skjorte stilt pressebildeaktig mot grå
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har fordelt midlene til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar Foto:NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Nyheter

Nye 250 millioner kroner til koronakompensasjon til utsatte næringer

Skal fange bedre opp kulturnæringer enn tidligere kommunal støtteordning.

Regjeringen melder mandag kveld at de følger opp Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen, og fordeler nye 250 millioner kroner til kommunene.

Pengene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

– Vi er glade for at bedriftene igjen kan drive som normalt. Samtidig har mange virksomheter i utsatte bransjer vært gjennom en ny, krevende periode i vinter. Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i pressemeldingen.

Det gir blant annet god uttelling til vinterdestinasjonskommunene i distriktene med mange utenlandske gjester i normalår. Kommuner med mange arrangementer og mye servering kommer også godt ut.

Fange opp flere

En del virksomheter har av ulike årsaker også falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og lønnstøtteordningen, samt ordninger for arrangement.

–Disse vil nå kunne fanges opp av den kommunale kompensasjonsordningen, som også fungerer som en ventilordning. Jeg forventer at kommunene sørger for at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier Gram meldingen.

Tydeligere støtte også til kultur

I følge forbundsleder Hans Ole Rian i Creo var ordlyden i tildelingsbrevet for kommunale tilskudd mulig å tolke til at støtten kun omfattet reiseliv- og serveringsbransjen. Metoden for utregning tok utgangspunkt i ansatt-tall fra disse bransjene.

mann med kort brunt hår, briller og dress foran bylandskap
– Det er fortsatt stort behov for støtte i deler av kulturbransjen. Derfor er det veldig bra at støtte til kultur er presisert, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo Foto:Ihne Pedersen / Creo

Det nye i denne tildelingsrunden er at det er presisert at støtte lettere kan gis til – og mottas av – aktører innen kulturnæring.

– Kulturnæring var opprinnelig også med i tilskuddene tildligere. Formuleringene fra regjeringen gjorde imidlertid at enkelte kommuner tolket det dit hen at kompensasjonen ikke omfattet disse. I noen kommuner fikk vi oppklart denne misforståelsen, mens andre kommuner ikke endret sin forståelse av støtten, sier Rian.

Rian er derfor veldig fornøyd med at det i denne runden er gjort klarer at også kulturaktører kan søke støtte.

– Søk uansett

Tildelingen til kommunene er imidlertid på halvparten av de 500 millionene Stortinget vedtok inn i ordningen like før jul.

– Det kan tenkes at dette skyldes at regjeringen mener det nå er mindre behov. Vi ser jo for eksempel at mange i serveringsbransjen nå har fulle ordrebøker. Samtidig vet vi at i kulturbransjen er det fremdeles er store behov mange steder. Det er derfor veldig bra at det ble presisert at kulturnæringen kan søke og få midler,.

– Men vi får jo se om det blir nok, og om kulturnæringen faktisk når frem i søknadsbunken i kommunene. Jeg tror nok vi skal holde et våkent øye med hva kommunene, denne gangen også.

Rian har allerede sendt ut melding til Creos lokallag om å følge med på hvordan de ulike kommunene innretter ordningen.

– Prinsipielt er det fortsatt slik at det er kommunene som selv forvalter ordningen. Det er de som skriver utlysningen, gjør søknadsbehandlingen og fordeler midlene. Det kan hende noen kommuner prioriterer annerledes enn andre kommuner.

– Mitt håp er at disse lokale midlene kan gjøre det enklere for kulturaktører som har falt igjennom i de andre støtteordningene. Jeg vil oppfordre alle til å søke. Det verste som kan skje er at de får null.

Vil følge situasjonen

Kommunene har med dette fått til sammen nesten 3,8 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv.

Regjeringen skriver også at de vil fortsette å følge situasjonen nøye og opprettholder beredskapen i tilfelle det oppstår behov for nye tiltak som rammer lokale virksomheter.