Ny studie: Musikkterapi i barnehagen kan forhindre utenforskap ⋆ Kontekst
Psykologtidsskriftet, musikkterapi
Foto: Faksimile: Psykologforeningen
Nyheter

Ny studie: Musikkterapi i barnehagen kan forhindre utenforskap

– Det er altfor lite satsing på musikkterapi som en integrert del av disse barnas tilbud.

En ny vitenskapelig artikkel i Psykologtidsskriftet trekker frem betydningen av musikkterapi for barn i barnehagealder.

«Studien viser at musikkterapi som spesialpedagogisk hjelp kan skape en bedre kontakt barn imellom og mellom barn og voksne i et barnehagefellesskap. Musikk bidrar til kommunikasjon, fellesskap og glede», skriver artikkelforfatterne Jørgen Aasen Berget, Trude Senneseth og Brynjulf Stige.

Forfatterne påpeker at musikkterapi kan være hensiktsmessig som spesialpedagogisk hjelp: «Kanskje kan en med tidlig innsats gjennom gode fellesskap i større grad enn i dag forhindre utenforskap for barn med vansker».

Du kan lese hele studien her.

Påvirker også de voksne

Styreleder i Norsk forening for musikkterapi (NFMT), Christine Wilhelmsen, sier til Kontekst at artikkelen viser potensialet musikkterapi har for å bidra til utvikling, samhandling og glede i barnas liv.

– Dette er en viktig artikkel også for hvordan musikkterapien påvirker måten de voksne rundt barnet, både barnehagepedagoger og foreldre, oppfatter og samhandler med barnet. De får mulighet til å videreføre prosessen som er startet i musikkterapien og gi barnet bedre mulighet for utvikling og inkludering, sier Wilhelmsen.

Som Kontekst skrev om i desember, jobber musikkterapeutene nå for autorisasjon, blant annet for å beskytte de som deltar i musikkterapeutiske tiltak mot useriøse aktører.

Christine Wilhelmsen, portrett
Christine Wilhelmsen, styreleder i Norsk forening for musikkterapi (NFMT). Foto:Even Finsrud

– Det jobber en god del musikkterapeuter i pedagogiske fagsentre og i PPT i Norge og jeg vet mange av disse har lange ventelister. Men når vi ser hvor mye det kan bidra i et barns utvikling, mener jeg det er altfor lite satsing på musikkterapi som en integrert del av disse barnas tilbud, sier Wilhelmsen.