Ny musikerpris fra Creos vederlagsfond – åpen for nominasjoner ⋆ Kontekst
Illustrasjon av mann med briller og skjegg, portrett og spillende saksofon
Musiker og tidligere MFO-leder Tore Nordvik (1945-2014) hedres ved å gi navn til Creos vederlagsfond nye musikerpris. Foto:Knut Løvås
Nyheter

Ny musikerpris fra Creos vederlagsfond – åpen for forslag

Tore Nordviks musikkpris skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv.

Styret i Creos vederlagsfond har i tråd med fondets vedtekter besluttet å opprette en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv.

Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Derfor pris nå

– Styret i Vederlagsfondet har diskutert mulighetene for en pris i lengre tid. Vi mener tidspunktet etter pandemien er bra fordi det kan bidra til positivitet i bransjen etter lang tid med nedstengning. Det tror vi trengs, sier styreleder Anders Hovind i vederlagsfondet til Kontekst.

Hovind forklarer videre at styret ville brutt med vederlagsfondets vedtekter om vi hadde gitt prisen til andre enn musikere.

– Inntektene fra fondet kommer fra musikkvederlag. Da må også prisen forbeholdes musikere.

Hedrer Nordvik

Navnet på prisen er valgt fordi styret ville hedre Tore Nordvik – tidligere forbundsleder i Norsk musikerforbund, nå Creo, ved å kalle opp prisen etter ham.

– Nordvik var en dyktig organisasjonsbygger og sterkt medvirkende til etableringen av Gramo som i tillegg til Norwaco utgjør inntektskilden til Creos vederlagsfond. Som frilansmusiker var Tore Nordvik spesielt opptatt av også denne gruppens rettigheter og arbeidsvilkår.

Prisen skal etter planen deles ut for første gang på Creos landsmøte i november og er på 150 000 kroner.

Åpent for å sende inn forslag til nominasjon

Det er oppnevnt en prisjury bestående av Trond Erikson (leder), Trine Knutsen, Unni Løvlid, Eirik Hegdahl og Samsaya som skal nominere kandidater til vederlagsfondets styre.

Frist for innsending av forslag til priskandidater er 15. mai 2022.

Organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater til prisen. For å bli vurdert må kandidaten ha blitt foreslått av minst tre enkeltpersoner. Forslagene skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse.

Forslagene sendes inn på e-post til nordvikprisen@creokultur.no.