Norge får styreplass i internasjonalt kulturnettverk ⋆ Kontekst
Notis

Norge får styreplass i internasjonalt kulturnettverk

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen er valgt som nestleder i styret i IFACCA, det internasjonale nettverket for statlige kulturvirksomheter.

Nettverket består av kulturråd, kulturdepartementer og offentlige etater fra over 70 medlemsland.

– Jeg skal bringe inn norske verdier som kunstnerisk ytringsfrihet, likestilling og tillitsbaserte ordninger forvaltet på armlengdes avstand inn i et forum som også inkluderer land som Norge ikke alltid er enig med. Men jeg er en sterk tilhenger av dialog, og mener at kultur og kulturutveksling er viktig for å bygge tillit og mellommenneskelig forståelse, sier Kristin Danielsen i en pressemelding

IFACCA er en pådriver for at kunst og kultur skal spille en aktiv rolle i utviklingen av samfunnsområder som utdanning, helse, utenrikssaker og klima- og miljøspørsmål. Nettverket har blant annet levert en oversikt over de viktigste områdene i kulturfeltet på verdensbasis akkurat nå til UNESCOs verdenskongress om kulturpolitikk og bærekraft, som finner sted i Mexico by denne uken.