Lydteamet reddes av lokale investorer ⋆ Kontekst
Notis

Lydteamet reddes av lokale investorer

Sist mandag ble det kjent at Lydteamet, Nord-Norges største firma for sceneteknisk produksjon måtte legge ned.

Lydteamet har de siste 30 årene vært en viktig aktør for kulturlivet i hele landsdelen. Firmaet har stått for sceneteknisk produksjon ved en rekke festivaler, større konserter og ulike arrangement.

Lokal redningsaksjon

Onsdag kom kontrameldingen. Lydteamet reddes.

sin egen Facebook-side skriver Lydteamet at Bodø-investorene Benn Eidissen og Morten Jakhelln har tatt initiativ til å videreføre selskapet.
De to har allerede med seg flere sentrale kulturaktører, men er åpne for at også andre interesserte kan melde interesse for å bidra.

– I løpet av siste uken har vi i Lydteamet fått telefoner og meldinger fra hele landet med støtte og omsorg.
Den utrolige responsen som har vært, forteller meg at Lydteamet har vært så mye mer enn «bare» en arbeidsplass, skriver gründer Morten Buvik, som legger til:

– Den viser at vi har et kulturliv og et næringsliv i Nord-Norge som helt oppriktig frykter konsekvensene av at Lydteamet må avvikle. Men den viser også hvilken tyngde som ligger i det å være et lite tannhjul i et større maskineri som alle er avhengig av.

Bruvik skriver videre at han både har grått og vært rørt over engasjement, som blant annet har vist seg i medier over hele landet.

– Det har gjort meg stolt å få lov til å dele min tid med de mest fantastiske folkene som jobber i kulissene, og samtidig vite at andre også har satt pris på dem, sier han videre.

– Det at Benn Eidissen og Morten Jakhelln ønsker å redde Bodøs kulturliv med kjøp og videreføring av selskapet, er det beste julebudskapet jeg kunne fått og jeg gleder meg til å kunne formidle dette til våre ansatte. De nye eiere har en stor jobb foran seg med å bygge opp kompetansen som er tapt, men dersom de får til et godt samarbeid med alle byens kulturinstitusjoner, og legger opp et løp for utdanning, er jeg helt sikker på at dette vil la seg løse.


Partene har en intensjon om å ferdigstille en avtale innen 10. januar 2022. Partene ønsker ro rundt forhandlingene og ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gi ytterligere kommentarer.