Kunstnere får 120 millioner kroner mer i koronatilskudd ⋆ Kontekst
Notis

Kunstnere får 120 millioner kroner mer i koronatilskudd

Regjeringen setter av ytterligere 120 millioner kroner til å styrke ulike ordninger for kunstnere og utøvere.

– Det er kunstnerne som utgjør selve kjernen i norsk kulturliv. Vi må sikre at flest mulig kommer seg gjennom pandemien og opprettholder aktiviteten og utvikler ferdighetene sine. Derfor setter vi nå av nesten 120 millioner kroner til eksisterende ordninger som vi vet treffer kunstnere og utøvere direkte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i enn pressemelding.

Formålet er å gi støtte til de aktørene som faller utenfor de støtteordningene som primært er rettet mot arrangørleddet.

– Kunstnere er også arbeidsfolk med de samme regningene å betale som alle andre. Ved å styrke ulike fond og stipender er vi trygge på at vi når bredt ut. Samtidig sikrer vi en maktspredning i fordeling av midlene, sier Trettebergstuen.

Midlene fordeles slik:

* 33,2 millioner kroner går til Statens kunstnerstipend

* 30 millioner går til Norsk kulturfond

* 30 millioner går til Fond for lyd og bilde

* 25 millioner går til Fond for utøvende kunstnere