Kultursektoren søkte om over 200 millioner i koronakompensasjon ⋆ Kontekst
Notis

Kultursektoren søkte om over 200 millioner i koronakompensasjon

Kultursektoren hadde søkt om koronakompensasjon for 14.500 kulturarrangementer da søknadsfristen gikk ut 1. mai.

Ordningen dekker tap knyttet til kulturarrangementer som ble avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av koronaviruset i perioden fra november 2021 og ut februar i år.

Ser man på antall arrangementer det er søkt om kompensasjon for, så utgjør film størstedelen med 8.023 arrangementer. Videre er det søkt om støtte til 4.653 konserter.

– Det er stor bredde i arrangementene det er søkt om. Et arrangement kan være alt fra en visning av en kinofilm på bygdekinoen til en stor konsert. For desember ser vi at det er kommet inn en del søknader for avlyste eller nedskalerte julekonserter, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hun sier de allerede er godt i gang med saksbehandlingen, og at første pulje trolig får utbetalt pengene i andre halvdel av mai, mens siste pulje får pengene senest i starten av juli.