Kultursektoren får 59 millioner: – Vil styrke hele verdikjeden ⋆ Kontekst
Notis

Kultursektoren får 59 millioner: – Vil styrke hele verdikjeden

Regjeringen gir 59 millioner kroner i stimuleringsmidler til kultursektoren. Nesten halvparten av pengene tildeles Norsk kulturfond.

I tillegg får Music Norway 11 millioner kroner, mens de resterende pengene går til Fond for lyd og bilde (10 millioner), Fond for utøvende kunstnere (5) og Danse- og teatersentrum (3).

– Stimuleringsmidler vil styrke hele verdikjeden, fra arrangører til artister og underleverandører, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

Midlene til Norsk kulturfond går til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst med henholdsvis 25 og 5 millioner kroner.

– Musikk- og scenekunstfeltet har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien, og særlig populærmusikkfeltet har blitt hardt rammet. Jeg vil derfor be spesielt Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde om å særskilt ivareta populærmusikkfeltet når de fordeler disse midlene, sier Trettebergstuen.

Onsdag opplyser regjeringen også at Norsk filminstitutt får 30 millioner kroner til å styrke filmproduksjonen og for å fremme kinobesøk

Det er i år satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som nå fordeles, er en del av de 300 millioner kronene som er satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat.