Kreftforeningen: Tiden er overmoden for å innføre røykfrie utendørskonserter ⋆ Kontekst
Ingrid Stenstadvold Ross Generalsekretær i Kreftforeningen
– Å bli utsatt for passiv røyking er forbundet med helserisiko – også utendørs, skriver Ingrid Stenstadvold Ross. Foto:Jorunn Valle Nilsen
Kommentar

Kreftforeningen: Tiden er overmoden for å innføre røykfrie utendørskonserter

– Man burde slippe å si fra til andre festivaldeltagere, venner eller konsertarrangører at man blir plaget, skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Av-og-til røyking i Norge er svært utbredt, noe som fort glemmes i debatten om antall røykere i Norge.

Vårt inntrykk er at det er stuerent å kalle seg festrøyker, mens få ønsker å identifisere seg som dagligrøykere, selv om mange trolig røyker nok sigaretter til at de kunne vært definert som dagligrøykere.

Kreftforeningen anbefaler flere røykfrie uteområder i tråd med forslaget som var ute på høring, og vi ønsker at dette også skal inkludere festivaler og konserter. Det vil gi mange en triveligere konsertopplevelse/forestilling og bidra til mindre røyking.

Å bli utsatt for passiv røyking er forbundet med helserisiko – også utendørs, og det kan være et hinder for mennesker med astma/lungesykdommer. Alle bør ha tilgang til gode konsert- og festivalopplevelser.

• Les også: Er det på tide med en strengere røykelov for konserter?

Vi registrerer at konsertarrangørene sier at publikum ikke virker å være plaget av røyking. Denne saken fra NRK viser imidlertid det motsatte.

Disse publikummerne opplevde å bli utsatt for passiv røyking gjennomgående under en hel festival til tross for at arrangøren hadde laget egne røykeområder. Det var åpenbart ikke tilstrekkelig for å skjerme publikum mot ufrivillig røyking.

Det er mange som synes det er plagsomt å være rundt andre som røyker, men kvier seg for å si fra. Vi synes det er et viktig poeng.

Man burde slippe å si fra til andre festivaldeltagere, venner eller konsertarrangører at man blir plaget av sigarettrøyken. Her burde røykerne ta hensyn til omgivelsene, ikke omvendt.

Kreftforeningen har spurt befolkningen gjennom flere år om de synes utendørsarrangementer som festivaler og konserter bør være røykfrie. Nærmere 7 av 10 er enige i at det bør være røykeforbud på utendørsarrangementer som konserter og festivaler.

Vi mener dette viser at tiden er overmoden for å innføre røykfrie festivaler og konserter.

graf om røyking på offentlige plasser
Ifølge Kreftforeningens omverdensundersøkelse 2021 ønsker 67 % røykfrie utendørsarrangementer. Foto:Kreftforeningen

I Sverige har de innført røykfrie uteserveringer, som innebærer at det er forbudt å røyke på områder der det serveres mat/drikke på festivaler/konserter. Vi håper Norge følger etter og at vi får røykfrie uteserveringer i Norge også. Ifølge en undersøkelse i Sverige svarte 84 % at de liker de nye røykfrie uteområdene etter at det ble innført (inkludert uteserveringer). Vi mener det ikke er noen grunn til at Norge skal være dårligere enn Sverige i arbeidet med å legge til rette for en god folkehelse og triveligere utemiljøer for alle.