Konserter og kinoforestillinger mest savnet under pandemien ⋆ Kontekst
Notis

Konserter og kinoforestillinger mest savnet under pandemien

En ny undersøkelse viser både hvordan vi har forholdt oss til kultur, og hvilke kulturtilbud vi har savnet mest under pandemien. Over halvparten av de spurte oppgir at de savnet konserter – og nesten halvparten oppgir at de har savnet kinoforestillinger.

– Dette er veldig gode nyheter, og en solid oppmuntring til en hardt rammet kultursektor, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Spørreundersøkelsen om endringer i kulturbruk, utført av Ipsos på oppdrag fra Kulturrådet og Norsk filminstitutt, ble gjennomført i desember 2021. Et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år har blitt spurt om sitt pandemi-kulturliv, og særlig unge i alderen 18 til 29 år oppgir et større savn enn gjennomsnittet av respondentene.

I undersøkelsen oppgir 35 prosent av de spurte at de har deltatt på digitale arrangement i denne perioden. Det fremkommer også at betalingsviljen for digitale arrangement er høy: 62 prosent svarer at de kjøpte billett til det aktuelle arrangementet, mens 32 prosent donerte et frivillig beløp.

1 av 5 oppgir at de begynte å bruke digitale film- og seriestrømmetjenester under pandemien. I tillegg viser undersøkelsen at en andel på nesten 30 prosent begynte å strømme musikk, enten via musikkstrømmetjenester eller via en TV-tilbyder, under pandemien. Nær 1 av 4 sier de benytter seg av flere digitale tjenester nå enn før pandemien.

Undersøkelsen er en del av gjenoppbyggingsoppdraget Kulturrådet og NFI har fått av Kultur- og likestillingsdepartementet. Den endelige rapporten er ventet i midten av april, melder Kulturrådet.