Hun er Henie Onstad Kunstsenters nye direktør ⋆ Kontekst
Nyheter

Hun er Henie Onstad Kunstsenters nye direktør

Anne Hilde Neset blir Tone Hansens etterfølger som direktør for Henie Onstad Kunstsenter. Neset kommer fra stillingen som direktør for Kunstnernes Hus.

– Det er med entusiasme jeg presenterer Anne Hilde Neset som Henie Onstad Kunstsenters fremtidige direktør. Med sin faglige kompetanse og brede, internasjonale bakgrunn og ledererfaring, har hun viktige kvalifikasjoner for å realisere Henie Onstads ambisiøse mål, sier styreleder ved Henie Onstad Kunstsenter, Marianne H. Blystad i en pressemelding.

Henie Onstad Kunstsenter har lagt en ekspansiv strategi der målet er å gjøre kunsten tilgjengelig for et større publikum.

– Henie Onstad har et solid internasjonalt renommé og viktige oppgaver å ivareta både i og utenfor landets grenser – det vil Anne Hilde ha de beste forutsetninger for å ivareta og videreutvikle. Vi gleder oss til hun kan ta fatt på viktige oppgaver i kunstsenteret, sier Blystad i meldingen.

Variert bakgrunn

Anne Hilde Neset har variert bakgrunn fra kulturfeltet nasjonalt og internasjonalt.

I over 20 år har hun ledet musikk-, media og kunstinstitusjoner i Oslo og London.

De siste fem årene har hun som direktør for Kunstnernes Hus arbeidet for et aktivt og utadrettet utstillingsprogram, etablert sommerutstillinger og sikret drift av Kunstnernes Hus kino. Hun har tilrettelagt for flere tverrkunstneriske arrangementer, et stort formidlingstilbud til barn og unge, og satt i gang et omfattende renoveringsprosjekt for byggets fremtid.

– Jeg er enormt begeistret for denne muligheten til å være med på å videreutvikle Henie Onstad Kunstsenter. Kombinasjonen av arkitektur, landskap, skulptur, tverrkunstneriske prosjekter og ambisiøse internasjonale satsninger gjør kunstsenteret til et internasjonalt kraftsentrum, sier Anne Hilde Neset i meldingen.

Som ledd i Henie Onstads vekststrategi, jobber kunstsenteret med å utvikle Nordens største verksted for kreativ og kunstnerisk aktivitet for barn, unge og voksne, med mål om åpning høsten 2024. Etablering av en ny, permanent sal for Henie Onstad-samlingen, samt en mindre sal for foto og nye medier, er også en del av planene.

– Samtidig som senteret er en kunstnerisk spydspiss med ambisjonen som ble satt i 1968 – å presentere morgendagens kunst i dag – skal det også være et selvfølgelig utfartssted for familier, unge og nye publikumsgrupper og være med på stedsutviklingen lokalt. Henie Onstad Kunstsenter har en formidabel internasjonal kunstsamling som skal forvaltes og vises og utvides. Kunstsenteret skal være en nybrottsinstitusjon og forene kunstfaglig ekspertise med samfunnsrelevans, lekenhet og publikumsoppslutning. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på juvelen på Høvikodden, sier Neset i meldingen.

Neset har en master i kunstteori fra England og har vært kunstnerisk leder for Ny Musikk. Tidligere har hun arbeidet 18 år i London, bl.a. som redaktør og skribent i det globale musikk-magasinet The Wire, som grunnlegger av samtidskunstorganisasjonen Electra, som programleder i BBC radio, og som kurator og gjesteforeleser ved ulike universiteter og institusjoner, deriblant Tate Modern.

Anne Hilde Neset tiltrer stillingen 2. januar 2023.