Frivilligheten får penger på konto før jul ⋆ Kontekst
Notis

Frivilligheten får penger på konto før jul

I fjor fikk lag og foreninger full momskompensasjon for første gang. Det samme skjer i år. Utbetalingen blir også rekordhøy med en økning på over 200 millionar kroner.

Midlene vil bli betalt ut før jul, og bidrar til et løft for mer enn 22.000 organisasjonar, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Med full momskompensasjon kan frivilligheita bruke meir tid på aktivitet og mindre tid på administrasjon og rapportering – og så får dei jo meir pengar å rutte med, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i meldingen.

Flertallet av mottakerne er små lag og foreninger. Midlene er frie og det er ingen rapportering på dem.

Idrettslag- og foreiningar er samlet sett den største mottakaren i ordningen med 730 millionar kroner, deretter kommer kultur- og kunstforeiningar med 174 millionar kroner.

Oversikt over samtlige mottakere og tildelinger finner du her.