Fond for utøvende kunstnere forvalter ny stimuleringsstøtte - åpent for å søke ⋆ Kontekst
Notis

Fond for utøvende kunstnere forvalter ny stimuleringsstøtte – åpent for å søke

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å forvalte en midlertidig støtteordning for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet, også etter at pandemitiltakene er opphevet.

Formålet er at profesjonelle utøvende kunstnere skal kunne opprettholde sin aktivitet og både vedlikeholde og utvikle ferdighetene sine. Støtten er ikke en kompensasjon for tapte oppdrag eller inntekter.

Fondet gjør oppmerksom på at enkelte kriterier og vilkår ved denne ordningen skiller seg fra fondets vanlige støtteordninger.

Hvem kan søke?

Profesjonelle utøvende kunstnere som er frilansere, som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har hatt oppdrags- eller inntektsbortfall på grunn av myndighetenes koronatiltak kan søke på denne støtteordningen.

Søkere må kunne vise til oppdrag eller aktivitet over noe tid og i et omfang som tilsier at dette er deres hovederverv.

Dette er en personlig støtte, og utøveren må selv sende inn søknad. Det kan ikke søkes på vegne av et ensemble, band, kompani eller en artist. Medlemmer av band eller ensembler må søke hver for seg.

Samme utøver kan ikke sende inn mer enn en søknad.

Hva kan det søkes støtte til?

Man kan søke støtte til aktivitet som utøvende kunstner fram til 1. oktober 2022/høsten 2022. Dette kan være konserter eller forestillinger, medvirkning på innspillinger eller innstudering og egenøving.

Det kan ikke søkes støtte til skapende aktivitet som komponering eller utvikling av forestillinger. Det kan heller ikke søkes om støtte til administrativt arbeid og liknende.

Fondet tar imot søknader allerede nå. Søkere kan bruke søknadsportalen og skjemaet Støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020.

Søknadsfristen er tirsdag 22. mars kl. 13.00.

Fondet ber om at søknader sendes inn i god tid før fristen. Søknadene vil bli behandlet i fondsstyret 20.-21. april.