Disse har fått Oslo kommunes kunst- og kulturstipend for 2023 ⋆ Kontekst
Notis

Disse har fått Oslo kommunes kunst- og kulturstipend for 2023

92 kunstnere har mottatt stipender for til sammen 4,4 millioner kroner for prosjekter i 2023. Stipendpotten er dobbelt så stor som i fjor.

Jonathan Høffding Ibsen er en av kunstnerne som har mottatt stipend. Han har fått støtte til prosjektet «Panser» som åpner for en sammenkomst og kollisjon mellom fire skeive dansekunstnere og deres forhold til egen kjønns- og seksualitetsforståelse.

Jonathan Høffding Ibsen Foto:Erika Hebbert

– Det betyr mye for meg som scenekunstner i en etableringsfase å motta et slikt stipend, da det gir meg mulighet til å kunne utvikle, utforske og fordype meg i min praksis. Det føles også som en bekreftelse av prosjektets aktualitet, samt en anerkjennelse som er med til å dytte meg i den retning jeg ønsker å gå. Det gir meg mer mot til å fortsette å utfordre og pushe kunstnerskapet mitt ditt jeg har ambisjoner om at det skal, sier Ibsen i pressemeldingen.

Oslo kommunes stipendutvalg har behandlet 462 søknader, en økning på 61 prosent sammenliknet med fjoråret. Søknader innen litteratur, musikk og scenekunst har mer enn doblet seg, noe som har ført til at antallet tildelinger har gått opp sammenlignet med tidligere år.

Av de 92 tildelte stipendene har 25 gått til det visuelle kunstfeltet, 22 til musikk, 19 til scenekunst, 7 til film samt 7 til tverrkunstneriske prosjekter.

– Oslo er en fantastisk kulturby, med et levende og mangfoldig kulturliv. Det er en viktig politisk prioritering å bidra til bedre arbeidsvilkår for kunstnere i byen, og det har blitt ekstra viktig i krevende tider med pandemi og dyrtid. I år er stipendpotten dobbelt så stor som i fjor, og vi ser at det trengs når også antall søkere øker. Jeg er dypt takknemlig for alle de som bidrar til det brede og spennende kulturlivet vi har i byen vår, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i en meldingen.