NyMusikk og Norsk Komponistforening sammen om Kraftverk - et løft for produksjon og formidling av samtidsmusikk ⋆ Kontekst
Notis

NyMusikk og Norsk Komponistforening sammen om Kraftverk – et løft for produksjon og formidling av samtidsmusikk

Landsforeningen nyMusikk og Norsk Komponistforening styrker sitt samarbeid gjennom prosjektet Kraftverk. Vil skape et felles løft for produksjon og formidling av samtidsmusikk i ulike format.

På sine respektive nettsider melder foreningene at de har satt opp en plan for den neste treårsperioden, med mål om å utvikle feltet og bedre arbeidssituasjonen for norske komponister, musikere og arrangører.

– Vi vil øke bruken av norsk musikk og norske produksjoner og oppnå flere og mer gjenbruk av bestillingsverk. Vi ønsker større deltakelse av norske komponister i internasjonale samarbeid, og bedre vilkår for unge komponister, skriver nyMusikk og Komponistforeningen.

Dette skal Kratverk gjøre:

  • Nasjonal turnéordning: Ordningen skal sikre koordinering, gjenbruk og bærekraft i samtidsmusikkproduksjoner, og være et insentiv for å styrke produksjoner som blir delt av minimum tre lokalavdelinger i nyMusikk. Målsettingen er å muliggjøre flere turnéer og mer gjenbruk av ny, norsk musikk i avdelingene.
  • Festivalutvikling: nyMusikk sine festivalarenaer skal styrkes, blant annet gjennom programmeringstilskudd og utvikling av lokale produksjonsledd i Stavanger og Trondheim.
  • Stipend: Behovet for organisasjonsutvikling er landsdekkende. Det utlyses et søkbart utviklingsstipend for lokalavdelinger i nyMusikk som ønsker å etablere nødvendig infrastruktur i form av del- eller prosjektstillinger innen produksjon, drift og koordinering -avdelinger. Tilskuddet blir gitt som insentiv for å øke kommunal og/eller fylkeskommunal støtte.
  • Internasjonaliseringstiltak: Det gis tilskudd for at norske komponister skal kunne delta i nyMusikk sine internasjonale nettverk, som EØS-prosjektene Particular.Universal (PT) og HALO.
  • Rekrutteringstiltak: I Kraftverk etableres to rekrutteringstiltak. Pauline Halls masterstipend for komponister og musikkvitere, går til kandidater som spesialiserer seg innen samtidsmusikkfeltet. Composer’s Kitchen er et mentorprosjekt der strykekvartetten Quatour Bozzini og norske og canadiske mentorkomponister samarbeider med profesjonelle komponister under etablering.

Komponistforeningen har også forpliktet seg til å støtte nyMusikks virksomhet med kr. 400 000 årlig i perioden prosjektet varer.