Balansekunst har laget nettkurs i skeiv kunst- og kulturformidling ⋆ Kontekst
Notis

Balansekunst har laget nettkurs i skeiv kunst- og kulturformidling

Foreningen Balanesekunsts nettkurs Skeiv kunst- og kulturformidling er laget for virksomheter som planlegger å formidle eller programmere skeiv kunst og kultur.

– Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv, og om omverden – blant annet. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, slik at vi får alle historiene fra alle talentene, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver, skriver Balasekunst i en pressemelding, hvor de fortsetter:

– Vi ønsker oss et samfunn der alle har de samme mulighetene, derfor må vi bryte ned barrierer som gjør det vanskeligere for enkelte å lykkes i kulturlivet. Alle i samfunnet skal kunne finne rollemodeller å speile seg i, og alle skal kunne føle seg trygge i kulturlivet.

Foreningen mener kulturfeltet har en unik påvirkningskraft på resten av samfunnet. Representativ og mangfoldig film, musikk, bøker, visuell kunst og scenekunst skaper rollemodeller og kan være en katalysator for likestilling.

– Kurset tar utgangspunkt i normkritiske perspektiver, og forteller om måten ståsteder, bias og privilegier former måten vi opplever verden og møter likestillingskamper på, skriver foreningen i meldingen.

Målet med kurset er at det skal gi råd til virksomheter og andre i hvordan de kan jobbe med å formidle skeiv kunst og -kultur på en måte som ikke overdøver, men heller ivaretar og går i dialog med, skeive miljøers eget språk og egne praksiser.

Om Balansekunst

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Kurset er utviklet av formidler og prosjektleder Eivind Breilid.