Aktuelt ⋆ Side 183 av 190 ⋆ Kontekst

Aktuelt

  • #Musikk
  • #Politikk
  • #Scenekunst
  • #Utdanning
ALT SOM FINS: Her tester Snorre Stalheim Svenningsen med 21 skarptrommer.

Nyheter 13.03.14

TEST: Den store skarptrommetesten

Nerdemeteret pekte på rødt da vi tok med oss tjue skarptrommer og låste oss inne i øvingsrommet til Forsvarets Musikkorps Vestlandet for å finne ut om de var noe tess.

ERE NO TRØKK?: Testobjektene og nogo attåt, samlet og klare til dyst.

Nyheter 13.03.14

TEST: Hvilke høyttalere er best

For mange musikere er aktive nærfeltsmonitorer en viktig del av jobbhverdagen. Vi dro ut med lyd og lykte for å bli klokere: Hvor finner vi den beste lyden?

Nyheter 13.03.14

Mer applaus i skolen

Kunnskapsløftet har ikke gjort musikkundervisningen bedre, men lærerne gjør det de kan for å finne gode løsninger på tvers av fag og på tross av læreplanene, skriver Magnhild Tafjord, og ønsker seg mindre teori og mer formidling i musikkfagene.

Nyheter 13.03.14

Arbeidslivskompetanse for utøvende jazzmusikere

Hvordan skal studenter i jazz, rytmisk og improvisert musikk forberedes på arbeidslivet som venter dem? Silje Karlsen tar til orde for å innføre bransjekunnskap som fag i studiet.

Nyheter 13.03.14

«Skuespill-musiker» – en ny tverrfaglig yrkestittel?

Artikkelforfatteren gjør i denne teksten rede for et metodeverk som utvikler den tverrfaglige, helhetlige formidleren, i krysningspunktet mellom musiker og skuespiller.

Nyheter 13.03.14

Hvor god er det egentlig vits å bli?

Det er min erfaring at jo mer spesialisert i mitt uttrykk jeg har blitt, jo mindre «populær» er jeg. Hvis publikumsflukten er proporsjonal med dyktighet på instrumentet, hvorfor fortsetter jeg så å øve, reflekterer Petter Wettre.

Nyheter 13.03.14

Ord om musikkopplevelser

Artikkelforfatter Pål Runsjø (bildet) inviterer til refleksjon om hvilke ord vi bruker om musikken.

Nyheter 13.03.14

Musikkfaget etter Kunnskapsløftet

Skolen og musikkfaget har gjennomgått mange reformer. Samfunnet har endret seg, blant annet med nye kompetansekrav. Fokus på teoretisk kunnskap er gjennomgående i internasjonal sammenheng. Hva gjør dette med musikkfaget?

Nyheter 13.03.14

Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole

Anne Bamford etterlyser høyere kompetanse i de estetiske fagene i norsk skole. De gode eksemplene finnes: Auglend skole i Stavanger har samarbeidet tett med kulturskolen i snart ti år.

Nyheter 13.03.14

Da Nidarosdomen var for liten

I juni vedtok Trondheim kommune å finansiere restaureringen av Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. Orgelet har vært omstridt siden det ble bygd i 1929, skriver Bjørn F. Boysen.

Nyheter 13.03.14

Mental øving for musikere

Alle barn har evnen til å skape indre bilder. Denne evnen kan brukes i instrumentalundervisningen til å gi gode verktøy for effektiv øving.