Frilansere samla i ett selskap ⋆ Kontekst
SAMMEN FOR BEDRE RETTIGHETER: Karl-Dag Kjosavik (t.v.) er daglig leder i Employ AS. Her er han sammen med avdelingsleder i Oslo, Håvard Krogedal, og verneombud Merete Økland Espedal, som skal på det noe forsinkede julebordet til Employ.
SAMMEN FOR BEDRE RETTIGHETER: Karl-Dag Kjosavik (t.v.) er daglig leder i Employ AS. Her er han sammen med avdelingsleder i Oslo, Håvard Krogedal, og verneombud Merete Økland Espedal, som skal på det noe forsinkede julebordet til Employ. Foto: Marte Bjerke

Frilansere samla i ett selskap

Det starta med en vennegjeng av frilansere som ville gjøre hverdagen enklere og tryggere. I dag er Employ AS en bedrift på 65 selvstendig ansatte kunstnere.

Fast ansatte frilansere høres kanskje ut som en selvmotsigelse, men i selskapet Employ AS er det en realitet. Frilansmusikeren Karl-Dag Kjosavik kom på ideen etter å ha jobba i bemanningsbransjen i noen år.

– Der fikk jeg øynene opp for denne måten å organisere på, forteller Kjosavik.

Han er bassist og daglig leder i Employ AS. I tillegg leder han Lifesound AS, som er en leverandør av musikalske tjenester og kontorfellesskapet Tinfabriken.

Employ AS er organisert som et konsulentselskap, der kunstnerne er ansatt, får utbetalt månedslønn og oppnår goder på linje med lønnsmottakere. Bedriften får en provisjon av lønna til hver ansatt for å dekke utgifter til datasystemer og administrasjon.

Betaler av overskuddet til drift

Bakgrunnen for å etablere selskapet var å gi seg selv og andre frilansere en enklere og mer forutsigbar hverdag.

– De ansatte betaler en prosentandel av overskuddet sitt – mellom 5 og 15 prosent avhengig av omsetning – til drift av selskapet. Ved slutten av hvert regnskapsår fordeles et eventuelt overskudd selskapet måtte ha, og vi utbetaler en slags resultatbonus. I 2014 hadde vi cirka 250 000 i resultat, dette beløpet ble fordelt på de ansatte, forteller Kjosavik.

Employ hadde i 2013 en omsetning på nærmere 9,5 millioner kroner. I 2014 lå omsetningen på 16 millioner kroner.

Vil ha kontrollert vekst

Hele driften er webbasert, så det spiller ingen rolle hvor kunstnerne bor og arbeider.

– Vi i administrasjonen fakturerer for de ansatte, og de ansatte sender inn reiseregninger og utlegg digitalt hver måned. Lønn utbetales på bakgrunn av det som er sendt inn. Nettolønna er omtrent den samme som man ville fått som selvstendig næringsdrivende, forklarer Kjosavik.

Employ har tre administrativt ansatte, Kjosavik i Stavanger, og Martin Bjerkreim og Håvard Krogedal i Oslo. De 65 kunstnerne i staben er hovedsakelig musikere, men det er også andre kunstnergrupper, som for eksempel fotografer og designere.

– Vi er i startgropa med å etablere et avdelingskontor i Bergen, og Kristiansand og Haugesund er også på gang. Vi ønsker ikke å vokse fortere enn at vi har kontroll på virksomheten, men vi har plass til 30-40 flere ansatte, forteller Kjosavik.

– Kan være en god konstruksjon

Ideen er god, mener Otto Risanger. Han har skrevet en rekke bøker om økonomi, har spesialisert seg på selvstendig næringsdrivende, og utarbeider den årlige Musikerpakken for MFOs medlemmer.

– Å være selvstendig næringsdrivende gir få og dårligere sosiale rettigheter enn det å være ansatt. Det som kan være fordelen ved denne konstruksjonen er at kunstnerne får 100 prosent sjukepenger og har krav på dagpenger ved arbeidsledighet, sier Risanger. Han påpeker at kunstnere som driver enkeltpersonforetak ikke har rett på dagpenger og at de kun får 2/3 av overskuddet i næringen i sjukepenger, hvis de ikke betaler NAV for bedre dekning.

– Frilanserne opplever i dag i stadig sterkere grad at der man før fikk lønn, vil oppdragsgivere nå utbetale til næring. Frilansere blir dermed mer eller mindre tvunget til å være næringsdrivende, sier Risanger.

– Ser du noen ulemper ved Employs måte å organisere på?

– Det er viktig at en slik bedrift er gjennomgripende seriøs, påpeker Risanger, som understreker at han ikke har satt seg inn i driften av Employ, men snakker på generelt grunnlag:

– Det er generelt to ting man må være obs på når man etablerer et slikt selskap. For det første må skattemyndighetene akseptere at det er reelle ansettelsesforhold det er snakk om, og for det andre er det spørsmålet om moms. Hovedregelen er at det ikke er moms på kunstnerisk arbeid når det er kunstneren sjøl som utfører arbeidet, sier Risanger.

Employ AS

• Selskap som ansetter selvstendige kunstnere, slik at de får rettigheter på linje med lønnsmottakere.

• 65 ansatte. Daglig leder er Karl-Dag Kjosavik, holder til i Stavanger. To avdelingsledere i Oslo, Martin Bjerkreim og Håvard Krogedal.

• Omsetning i 2013: 9,5 millioner kroner. I 2014: 16 millioner kroner.

• Employ AS ble etablert i 2012, etter at selskapet Lifesound AS bytta navn til Employ. I dag eksisterer Lifesound som eget selskap.